Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Beschikbaar stellen loopbaangegevens
Aanleiding Er komt een verzoek om een loopbaanoverzic Er komt een verzoek om een loopbaanoverzicht te produceren door een hiervoor geautoriseerde persoon. Dit verzoek kan van een belanghebbende komen, of uit het systeem naar aanleiding van een exitprocedure bij het verlaten van de instelling door een deelnemer. aten van de instelling door een deelnemer.
Acties Verzoek komt binnen bij de administratief Verzoek komt binnen bij de administratief medewerker via de deelnemer, begeleider of manager onderwijs: * Identificatie vrager: Kennen we de vrager en is hij/zij degene voor wie zich uitgeeft? * Autorisatie: Mag de vrager dit verzoek indienen? De vraag is gespecificeerd: * welke deelnemer het overzicht betreft * de gegevens van vrager (aan wie het overzicht verstuurd moet worden) * het type informatiedrager (bijvoorbeeld papier, cd, e-mail, XML-bericht) waarmee de gegevens verstrekt moeten worden. Uit het kernsysteem haalt de administratief medewerker de volgende gegevens over de gevraagde deelnemer: * deelnemergegevens (bijvoorbeeld NAW) * afgenomen onderwijsproducten met de daarbij behorende gegevens uit de aanwezigheidsanalyse * wanneer op het overzicht de behaalde en de nog te behalen summatieve resultaten, gekoppeld aan beoogde kwalificatie moeten worden opgenomen, dan geeft de administratief medewerker de werkopdracht peilstok. Indien er nog geen bestaand rapport beschikbaar is, dan wordt er een rapport gedefinieerd via de rapportdefinitiebeheer. Indien, of zodra, er een rapport beschikbaar is, stelt de administratief medewerker het rapport samen tot een overzicht conform het type informatiedrager zoals in de aanvraag aangegeven (bericht/papier/overige media). Het overzicht wordt beschikbaar gesteld aan begeleider, deelnemer of manager onderwijs. egeleider, deelnemer of manager onderwijs.
Architectuurlaag Informatie-architectuur  +
Beschrijving Hier wordt een overzicht over de leerloopb Hier wordt een overzicht over de leerloopbaan van een deelnemer gegeven. Dit overzicht kan worden aangevraagd door verschillende belanghebbenden. Vanwege het privacygevoelige karakter is hiervoor een autorisatieproces gewenst, zoals: een begeleider mag zelf het overzicht niet aanvragen, maar moet dit via een manager doen die dan het overzicht aanvraagt met als geadresseerde de begeleider. Het autorisatieproces is hier verder niet uitgewerkt aangezien dit afhankelijk is van de wensen van de betreffende organisatie. Deze use case moet wel zo worden uitgewerkt/geïmplementeerd dat een autorisatieproces hierbij mogelijk is. een autorisatieproces hierbij mogelijk is.
Doel Inzicht verschaffen in de leerloopbaan aan deelnemer, begeleider of andere belanghebbende door middel van een overzicht (elektronisch of op papier).
Elementtype Use case  +
Frequentie Enkele keren per jaar per deelnemer.
Heeft actor Administratief medewerker + , Begeleider + , Deelnemer + , Manager onderwijs +
Is tijd getriggerd onwaar  +
Leidt tot Peilstok +
Naam Beschikbaar stellen loopbaangegevens  +
Naamlink [[Beschikbaar stellen loopbaangegevens]]  +
Resultaat Een leerloopbaanoverzicht gestuurd aan de gewenste geadresseerde en het gewenste type informatiedrager (bijvoorbeeld papier, cd, e-mail, XML-bericht).
Volgende pagina Uitschrijven (Use case) +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Korte beschrijving  + , Concept  + , Samenvatting  + , Opmerkingen  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Use cases  + , Functioneel ontwerpen  + , Kernregistratie deelnemergegevens  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 30 december 2016 12:51:21  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Beheren loopbaan + Bestaat uit
Rapportage gegevens aanwezigheid deelnemer + Volgende pagina
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.