Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Beoordelingskader pilots
Beschrijving In 2011 startte een project om vast te ste In 2011 startte een project om vast te stellen of en zo ja in welke mate de op de markt beschikbare ICT-oplossing het geactualiseerde en verrijkte FO onderwijslogistiek afdekten. Hiervoor zijn pilots ingericht waarbij combinaties van een instelling en een marktpartij samenwerkten om systemen van de marktpartijen te testen. Voor het uitvoeren van de pilots is een protocol opgesteld om eenheid van uitvoering, uitwisselbaarheid en vergelijkbaarheid van gegevens te borgen. Tijdens de pilots vond volgens de richtlijnen van dit protocol kennisuitwisseling plaats. Onderdeel van dit protocol is het beoordelingskader waarmee de ‘compatabiliteit’ van de oplossing is getoetst aan het Triple A gedachtegoed. In dit geval gaat het om het functioneel ontwerp Onderwijslogistiek, Roosteren en Beheren Middelen. De resultaten van de uitgevoerde pilots zijn verwerkt in het materiaal dat beschikbaar is in deze wiki. Het beoordelingskader is hier beschikbaar voor gebruik binnen de eigen instelling. Door het beoordelingskader in te vullen, ontstaat inzicht in de manier waarop de systemen binnen de eigen onderwijsinstelling zich verhouden tot het functioneel ontwerp. ich verhouden tot het functioneel ontwerp.
Embedid 20120508 Beoordelingskader invullen.pdf  +
Embedtype PDF  +
Groepering Toetsen  +
Hoort bij Leervraag arrangeren + , Leeraanbod plannen + , Aanpassen en aanvullen rooster + , Inzetten middelen + , Prognotiseren +
Hoort enkel bij Onderwijslogistiek (kernsysteem) + , Beheren middelen + , Roosteren +
Korte beschrijving Beoordelingskader voor het toetsen van de 'compatibiliteit' van een ICT oplossing aan het Triple A gedachtegoed op het gebied van onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen.
Thumbnail Beoordelingskader logistiek.png  +
Toepassingstype Instrument  +
Categorieën Instrumenten  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 23 juli 2012 11:05:57  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.