Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Beheren identiteit
Architectuurlaag Businessarchitectuur  +
Beschrijving ==Het wijzigen van de identiteitsgegevens= ==Het wijzigen van de identiteitsgegevens== In de intake zijn ook de identiteitsgegevens van de deelnemer vastgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de naam en adresgegevens, gegevens van de ouders en eventuele kenmerken zoals een indicatie extra ondersteuning. Deze gegevens kunnen uiteraard gedurende de loopbaan van een deelnemer wijzigen. Afhankelijk van de gegevens die worden gewijzigd kan het nodig zijn om deze dan ook uit te wisselen met Basis Registratie Onderwijs (BRON). ==Uitwisseling met BRON== Zodra er een overeenkomst is tussen de instelling en een deelnemer, moeten deze gegevens onder andere ten behoeve van de bekostiging worden uitgewisseld met BRON, het basisregistratiesysteem van het onderwijs bij DUO. Deze gegevens worden door de overheid gebruikt om de bekostiging, subsidies en studiefinanciering te bepalen en ook in toenemende mate voor beleidsgegevens. Elke wijziging op de identiteitsgegevens, de inschrijving of andere bekostigingsrelevante gegevens worden ook weer opnieuw uitgewisseld met BRON. De uitwisseling met BRON is een continu proces waarin mutaties indien nodig worden uitgewisseld met BRON. Elke relevante mutatie in het kernregistratiesysteem leidt direct tot een uitwisseling van een bericht met BRON. BRON zal ook per bericht een goed- of afkeuring terugsturen. Ook zal er indien van toepassing een voorlopige bekostigingsstatus worden teruggekoppeld. bekostigingsstatus worden teruggekoppeld.
Bestaat uit Wijzigen identiteitsgegevens +
Elementtype Proces  +
Foto Bestand:Beherenidentiteit.jpg +
Korte beschrijving Het vastleggen of opnieuw vastleggen van gegevens van een deelnemer teneinde te kunnen voldoen aan alle eisen omtrent rapportage en externe verantwoording. Deze gegevens en alle wijzigingen daarop worden uitgewisseld met BRON.
Naam Beheren identiteit  +
Naamlink [[Beheren identiteit]]  +
Realiseert Kernregistratie bevat alle gegevens voor bekostiging en andere rapportages voor wettelijke verplichtingen +
Usecasediagram Bestand:BeherenIdentiteit.png +
Volgende pagina Diplomeren +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Concept  + , Aanleiding  + , Samenvatting  + , Doel  + , Acties  + , Resultaat  + , Frequentie  + , Opmerkingen  + , Is tijd getriggerd  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Processen  + , Functioneel ontwerpen  + , Kernregistratie deelnemergegevens  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 28 december 2016 23:42:08  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Kernregistratie deelnemergegevens + Ondersteunt
Inschrijven (Proces) + Volgende pagina
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.