Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Beheren BPV-plaats
Aanleiding Er is een BPV-plaats beschikbaar en deze moet worden geregistreerd.
Acties Registratie van de BPV-plaats. Gegevens di Registratie van de BPV-plaats. Gegevens die worden vastgelegd zijn onder andere: * Verwijzing naar het leerbedrijf * De toepasselijke kwalificatiedossiers * Type BPV-plaats ** formatief *** oriënterende stage *** maatschappelijke stage *** taalstage ** summatief *** (verplichte) BPV, in dat geval tevens: *** kwalificatiedossier, accreditatiegegevens * Controle eventuele accreditatie/LeerbedrijfID * Als accreditatie ontbreekt, kan de instelling de benodigde accreditatie aanvragen middels het aanvraagformulier * Gegevens praktijkopleider/leermeester * Gegevens tekeningsbevoegde * Indicatie aantal beschikbare plaatsen * Beschrijving werkzaamheden/bedrijfscultuur * Mogelijk uit te voeren kerntaken/werkprocessen/taalniveau/rekenniveau (mogelijk aangeleverd via SBB/accreditatiegegevens) * Start/einddatum * Aantal SBU * Werktijden (Arbo) / dagen * Speciale wensen / voorwaarden / kledingvoorschriften / veiligheidseisen * Stagevergoeding / onkostenvergoeding * Mate van begeleiding * Mate van lichamelijke arbeid egeleiding * Mate van lichamelijke arbeid
Activiteitendiagram Bestand:Activiteitendiagram Beheren BPV-plaats.png +
Architectuurlaag Informatie-architectuur  +
Beschrijving Een leerbedrijf kan een of meerdere BPV-pl Een leerbedrijf kan een of meerdere BPV-plaatsen aanbieden. Deze BPV-plaatsen kunnen verschillen qua kwalificatiedossier en type (oriënterend/taalstage etc.) Wanneer de stamgegevens van het leerbedrijf nog niet zijn vastgelegd moet dit eerst gebeuren (via werkopdracht naar Beheren BPV bedrijfsgegevens). Het aanbod van de BPV-plaats is geen garantie dat deze ook werkelijk (nog) beschikbaar is. Deze check zal in de regel plaatsvinden nadat de BPV match is gemaakt. laatsvinden nadat de BPV match is gemaakt.
Doel Registratie van de BPV-plaats.
Elementtype Use case  +
Frequentie Dagelijks
Heeft actor BPV coördinator + , BPV bureau + , BPV administratie + , Deelnemer + , Leerbedrijf +
Is tijd getriggerd onwaar  +
Leidt tot Raadplegen onderwijscatalogus (Werkopdracht) + , Raadplegen BPV bedrijfsgegevens +
Naam Beheren BPV-plaats  +
Naamlink [[Beheren BPV-plaats]]  +
Opmerkingen Gewenst: automatische controle op accreditatie bij SBB.
Resultaat De BPV-plaats is vastgelegd en kan worden gebruikt in het matchingsproces.
Volgende pagina BPV-matching +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Korte beschrijving  + , Concept  + , Samenvatting  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Use cases  + , Functioneel ontwerpen  + , Onderwijslogistiek Roosteren en Beheren middelen  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 27 oktober 2015 10:20:46  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Toewijzen BPV + Bestaat uit
Aanvragen accreditatie + , Controleren accreditatie + , Raadplegen onderwijscatalogus + , Vastleggen BPV-bedrijfsgegevens + , Vastleggen BPV-plaats + Ondersteunt
Beheren BPV-bedrijfsgegevens + Volgende pagina
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.