Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Beheren BPV-bedrijfsgegevens
Aanleiding De stamgegevens van een leerbedrijf moeten worden geregistreerd om BPV-plaatsen te kunnen gaan aanbieden.
Acties * Het BPV bureau geeft aan dat bedrijfs- / * Het BPV bureau geeft aan dat bedrijfs- / instellingsgegevens moeten worden toegevoegd/gewijzigd/verwijderd. * Het leerbedrijf geeft aan dat er gegevens gewijzigd zijn, zo mogelijk via externe toegang tot het systeem. Minimaal de volgende gegevens worden geregistreerd: * NAW gegevens leerbedrijf * eventueel moederbedrijf * eventueel detacheringsbedrijf (uitzendbureau) * accreditatie * aantal beschikbare BPV-plaatsen * contactpersonen * tekeningsbevoegd contactpersoon * contactpersonen ROC/eigenaarschap * bereikbaarheid (met OV) C/eigenaarschap * bereikbaarheid (met OV)
Activiteitendiagram Bestand:Activiteitendiagram Beheren BPV-bedrijfsgegevens.png +
Architectuurlaag Informatie-architectuur  +
Beschrijving Deze use case valt binnen het onderwijspro Deze use case valt binnen het onderwijsprocesmodel onder “beheren middelen”. Het gaat hier om een registratiesysteem waarin diverse typen leerbedrijven en andere instellingen zijn opgenomen. In deze use case beperken wij ons tot de registratie van de gegevens die van belang zijn voor: * Het matchingsproces (bijv. reisafstand) * De bekostiging * Het opstellen van de BPV-overeenkomst In het geval van een filiaal is er de mogelijkheid om een relatie te leggen met het moederbedrijf. De uitvoeringsrol en de werkgeversrol kunnen bij verschillende bedrijven zijn belegd. Denk daarbij aan het scenario met een uitzendbureau. De relatie BPV bedrijf - detacheringsbedrijf moet ook in het systeem kunnen worden vastgelegd. k in het systeem kunnen worden vastgelegd.
Doel De correcte registratie van stamgegevens van een leerbedrijf.
Elementtype Use case  +
Frequentie Dagelijks
Naam Beheren BPV-bedrijfsgegevens  +
Naamlink [[Beheren BPV-bedrijfsgegevens]]  +
Opmerkingen Binnen de instelling zijn diverse partijen die gebruikmaken van dezelfde bedrijfsgegevens. Dit vraagt om een (CRM)-oplossing waarbij goed is nagedacht over eigenaarschap en versiebeheer.
Resultaat Een correcte en volledige registratie van de gegevens van het leerbedrijf.
Volgende pagina Beheren BPV-plaats +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Korte beschrijving  + , Concept  + , Samenvatting  + , Is tijd getriggerd  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Use cases  + , Functioneel ontwerpen  + , Onderwijslogistiek Roosteren en Beheren middelen  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 27 oktober 2015 12:31:51  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Toewijzen BPV + Bestaat uit
Raadplegen BPV bedrijfsgegevens + Leidt tot
Vastleggen BPV-bedrijfsgegevens + Ondersteunt
Toewijzen BPV + Volgende pagina
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.