Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
BPV-matching
Aanleiding Bij het formuleren van de leervraag is een Bij het formuleren van de leervraag is een BPV-onderwijsproduct uit de onderwijscatalogus geselecteerd en moet dit worden ingevuld met een feitelijke BPV-plaats. De matching kan op twee manieren starten: * Deelnemer of begeleider geeft opdracht aan het systeem om mogelijke matches te onderzoeken * Deelnemer of begeleider heeft al een BPV-plaats op het oog en selecteert deze uit het BPV-aanbod oog en selecteert deze uit het BPV-aanbod
Acties Op het moment dat de deelnemer of de begel Op het moment dat de deelnemer of de begeleider zelf al een BPV-plaats op het oog heeft dan selecteert hij deze uit het BPV-aanbod van de instelling. Na controle van het BPV bureau/de BPV coördinator neemt de deelnemer contact op met het leerbedrijf en wanneer van toepassing wordt de deelnemer gevraagd te gaan solliciteren. Een andere optie is om het systeem de opdracht te geven om mogelijke matches te onderzoeken. Op basis van het gekozen BPV-onderwijsproduct en de opgegeven randvoorwaarden doet het systeem een voorstel voor een of meer mogelijke BPV-plaatsen. De deelnemer/begeleider kan hieruit de geschiktste plaats(en) selecteren, rekening houdend met de eigen wensen en randvoorwaarden en de wensen en eisen vanuit het leerbedrijf (=eigenschap van de BPV-plaats). De begeleider vanuit de onderwijsorganisatie adviseert hierbij. Wanneer het systeem geen BPV-plaats vindt dan kan: * het BPV bureau actief in het bestand gaan zoeken en de eventuele knelpunten in overleg met het leerbedrijf proberen op te lossen (accreditatie, periode, etcetera), * de deelnemer zijn randvoorwaarden wellicht aanpassen, * de deelnemer/begeleider/BPV-bureau op zoek gaan naar een leerbedrijf/BPV-plaats en deze laten toevoegen aan het bestand, * de deelnemer zijn leervraag bijstellen door een ander onderwijsproduct te kiezen. Wanneer er een of meer BPV-plaatsen zijn geselecteerd checkt het BPV-bureau/de BPV-coördinator of de BPV-plaats daadwerkelijk (nog) beschikbaar is. Vervolgens wordt de deelnemer gevraagd contact op te nemen met het leerbedrijf om afspraken te maken en zo nodig te gaan solliciteren (=eigenschap van de BPV-plaats). Als de deelnemer, het leerbedrijf en het BPV-bureau alle drie akkoord zijn, kan de benodigde BPV-overeenkomst worden opgesteld (Werkopdracht Maak BPV-overeenkomst). Op het moment dat de partijen niet tot overeenstemming komen start het matchingsproces voor de deelnemer opnieuw. matchingsproces voor de deelnemer opnieuw.
Activiteitendiagram Bestand:Activiteitendiagram BPV-matching.png +
Architectuurlaag Informatie-architectuur  +
Beschrijving Als resultaat van het formuleren van de le Als resultaat van het formuleren van de leervraag kan het BPV-onderwijsproduct worden opgenomen in het arrangement en kan het, mogelijk samen met andere onderwijsproducten worden geroosterd. De feitelijke invulling met een BPV-plaats hoeft dan nog niet per definitie te hebben plaatsgevonden. Die BPV-matching gebeurt parallel aan het arrangeren/roosteren en moet uiterlijk wanneer het rooster gaat draaien zijn beslag hebben gekregen. BPV-matching gaat verder dan het koppelen van vraag en aanbod; je moet er van uitgaan dat het aanbod per situatie moet worden aangepast. Het gaat daarbij om de match tussen: * de leervraag, gedefinieerd in het gekozen BPV-onderwijsproduct (kwalificatiedossier, werkprocessen, competenties, keuzedeel) * aangevuld met de voorkeuren van deelnemer; ** voor de BOL bijvoorbeeld: *** tijd *** reisafstand *** omvang bedrijf ** voor de BBL bijvoorbeeld: *** randvoorwaarden lesrooster * de concrete BPV-plaats zoals gedefinieerd binnen de (leer)middelen. als gedefinieerd binnen de (leer)middelen.
Doel Het invullen van een BPV-onderwijsproduct met een concrete BPV-plaats.
Elementtype Use case  +
Frequentie Gemiddeld 1x per jaar per deelnemer
Heeft actor Deelnemer + , Begeleider + , BPV-bureau + , Leerbedrijf +
Is tijd getriggerd onwaar  +
Leidt tot Maak of wijzig BPV-overeenkomst + , Raadplegen onderwijscatalogus (Werkopdracht) +
Naam BPV-matching  +
Naamlink [[BPV-matching]]  +
Resultaat Er is, met instemming van de deelnemer, de onderwijsorganisatie en het leerbedrijf, een koppeling tot stand gebracht tussen het BPV-onderwijsproduct en de BPV-plaats.
Volgende pagina Registreren aan- en afwezigheid +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Korte beschrijving  + , Concept  + , Samenvatting  + , Opmerkingen  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Use cases  + , Functioneel ontwerpen  + , Onderwijslogistiek Roosteren en Beheren middelen  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 20 oktober 2015 13:35:01  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Toewijzen BPV + Bestaat uit
BPV-matching (Werkopdracht) + , Vindt BPV-product + Leidt tot
Raadplegen onderwijscatalogus + , Vastleggen plaatsing + , Zoeken BPV-plaats vanuit arrangement + , Zoeken deelnemer bij BPV plaats + Ondersteunt
Beheren BPV-plaats + Volgende pagina
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.