Encyclopedie
Begrippenlijst
Hulpmiddelen

Wiki bekijken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Aanvullen onderwijscatalogus tbv modulariteit
Aanleiding De onderwijscatalogus (of delen daarvan) z De onderwijscatalogus (of delen daarvan) zullen worden ingezet voor bepaalde specifieke toepassingen, bijvoorbeeld * Onderwijslogistiek * Begeleiding * Managementinformatie De modules zijn daarvoor gedefinieerd in termen van vast te leggen metadatavelden en de eisen die daaraan worden gesteld. en en de eisen die daaraan worden gesteld.
Acties Om de onderwijscatalogus te kunnen gebruik Om de onderwijscatalogus te kunnen gebruiken voor een specifieke toepassing is het noodzakelijk dat er voor die toepassing een module is gedefinieerd (zie use case [[Bepalen modulariteit]]). Op basis van deze module kan de onderwijscatalogus worden aangevuld met de metadata die voor de betreffende module vereist of gewenst is. De ‘spelregels’ voor het vullen van de metadata zijn in de betreffende module gedefinieerd. Wanneer de onderwijscatalogus wordt aangevuld voor een bepaalde module, dan worden alleen de relevante metadatavelden beschikbaar gesteld, en de vulling van alle velden wordt getoetst aan de eisen die daaraan vanuit de betreffende module worden gesteld. Deze aanvullende metadata wordt toegevoegd aan de bestaande metadatering van het onderwijsproduct of referentiearrangement. Deze metadata worden daarbij getoetst aan de eisen die zijn gesteld in de opdracht voor de ontwikkeling van het betreffende onderwijsproduct of referentiearrangement. onderwijsproduct of referentiearrangement.
Architectuurlaag Informatie-architectuur  +
Beschrijving Om de onderwijscatalogus te kunnen gebruik Om de onderwijscatalogus te kunnen gebruiken voor een specifieke toepassing is het noodzakelijk dat er voor die toepassing een module is gedefinieerd. Op basis van deze module kan de onderwijscatalogus worden aangevuld met de metadata die voor de betreffende module vereist of gewenst is. betreffende module vereist of gewenst is.
Elementtype Use case  +
Naam Aanvullen onderwijscatalogus tbv modulariteit  +
Naamlink [[Aanvullen onderwijscatalogus tbv modulariteit]]  +
Resultaat Gedefinieerde onderwijsproducten en refere Gedefinieerde onderwijsproducten en referentiearrangementen die gebruikt kunnen worden voor de toepassing zoals gedefinieerd in de bijbehorende module. Via het [[eenduidig beschrijven van onderwijs]] worden de modules en bijbehorende metadatavelden uitgewerkt. en bijbehorende metadatavelden uitgewerkt.
Volgende pagina Eenduidig beschrijven van onderwijs +
Heeft ongeldige waarde voorDit is een speciale eigenschap in de wiki. Korte beschrijving  + , Concept  + , Samenvatting  + , Doel  + , Frequentie  + , Opmerkingen  + , Is tijd getriggerd  + , Beschrijving interactieve functionaliteit  + , Beschrijving niet-interactieve functionaliteit  + , Gegevens  + , Strategie  + , Cultuur  + , Personeel  + , Structuur  + , Toepasbaarheid  + , Inleiding functionaliteiten  + , Inleiding relevante informatie  + , Animatie  + , Architectuurlaag  + , Architectuurkolom  +
Categorieën Use cases  + , Functioneel ontwerpen  + , Onderwijscatalogus  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 7 juni 2012 14:46:47  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
Aanvullen onderwijscatalogus + Bestaat uit
Bepalen modulariteit + Volgende pagina
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.