Encyclopedie
Begrippenlijst

Soort product

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De typering van het product.


Pagina's gerelateerd aan dit begrip

Op basis van deze typering levert het samenbrengen van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. met het product verschillende gegevens op. Bijvoorbeeld levert een summatieve toetsOnderwijsproduct dat een summatief resultaat voor de deelnemer oplevert. Summatief beoordelen heeft meestal als doel het kwalificeren of certificeren van de student. Tijdens een leertraject kan een summatieve toets zijn gepland om bijvoorbeeld tot een hoger jaar van een opleiding te worden toegelaten. een summatief resultaatResultaat (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid afronding stage) na het volgen of uitvoeren van een onderwijsproduct (zoals een vak of onderdeel BPV practicum of proeve) gekoppeld aan een summatieve toets. Uitkomsten van een beoordeling in kader van EVC worden als summatief resultaat in de kernregistratie opgenomen. Een summatief resultaat telt mee voor het behalen van een kwalificerend document (zoals diploma certificaat). Dit in tegenstelling tot een formatief resultaat op. Een stagePeriode waarin de deelnemer leert in de beroepspraktijk. Wanneer de stage kwalificerend is, wordt dit beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd en wordt dit formeel vastgelegd in een BPV-overeenkomst. levert bijvoorbeeld gegevens voor het portfolio (stageverslag) en monitoring binnen de begeleidingsomgeving. Hierna is een aantal voorbeelden van soorten producten weergegeven.

 • Summatieve toets
Het resultaat hiervan draagt bij aan diplomering.
 • Formatieve toets
Het resultaat is van belang op het reflecteren van het leren en in het kader van de begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft..
 • Assessment
Beoordeling op basis van zichtbaar gedrag van een samenhangend geheel aan competenties, vakkennis en -vaardigheden van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. Levert een summatief resultaatResultaat (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid afronding stage) na het volgen of uitvoeren van een onderwijsproduct (zoals een vak of onderdeel BPV practicum of proeve) gekoppeld aan een summatieve toets. Uitkomsten van een beoordeling in kader van EVC worden als summatief resultaat in de kernregistratie opgenomen. Een summatief resultaat telt mee voor het behalen van een kwalificerend document (zoals diploma certificaat). Dit in tegenstelling tot een formatief resultaat op dat tot vrijstelling van (overige) summatieve toetsing kan leiden.
 • Beoordeling EVCEVC is de afkorting van Erkennen van Verworven Competenties. EVC beoogt de erkenning waardering en verdere ontwikkeling van wat een individu heeft geleerd in elke mogelijke leeromgeving: in formele omgevingen zoals op school maar ook in niet-formele of informele omgevingen zoals de werkplaats of thuis. De EVC wordt na assessment of interpretatie van kwalificerende documenten als summatief resultaat in de kernregistratie opgenomen.
Beoordeling op basis van documenten van het niveau van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. Kan leiden tot vrijstelling van summatieve toetsing en levert in dat geval een summatief resultaatResultaat (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid afronding stage) na het volgen of uitvoeren van een onderwijsproduct (zoals een vak of onderdeel BPV practicum of proeve) gekoppeld aan een summatieve toets. Uitkomsten van een beoordeling in kader van EVC worden als summatief resultaat in de kernregistratie opgenomen. Een summatief resultaat telt mee voor het behalen van een kwalificerend document (zoals diploma certificaat). Dit in tegenstelling tot een formatief resultaat op.
 • Theorieles
Onderwijssituatie van een docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider. met een groep in een ruimte.
 • Demonstratie
Voorbeeld van een praktijksituatie.
 • Stage-eenheid
leereenheid binnen een stagePeriode waarin de deelnemer leert in de beroepspraktijk. Wanneer de stage kwalificerend is, wordt dit beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd en wordt dit formeel vastgelegd in een BPV-overeenkomst..
 • Simulatie-eenheid
leereenheid binnen een simulatie.
 • Projectactiviteiten
Activiteiten die samen een project vormen, hebben een logische, vaak volgordelijke verhouding tot elkaar.
 • Praktijktraining
training van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. in de praktijksituatie.
 • Simulatie
nabootsing van een praktijksituatie.
 • Stage
leeractiviteitenActiviteiten van de deelnemer bij het afnemen van onderwijsproducten. in de beroepspraktijk buiten de instelling (BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.).
 • Leerbedrijf
praktijksituatie in een echte praktijksituatie van een door de instelling georganiseerd bedrijf (bijvoorbeeld een leerhotel), deze bevat stagePeriode waarin de deelnemer leert in de beroepspraktijk. Wanneer de stage kwalificerend is, wordt dit beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd en wordt dit formeel vastgelegd in een BPV-overeenkomst.-eenheden.