Encyclopedie
Begrippenlijst

Servicegeoriënteerde architectuur als uitgangspunt

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het concept van een servicegeoriënteerde architectuur vormt de basis voor de technische architectuur van Triple A. Dit concept is in feite de moderne kijk op de wijze waarop ICT optimaal bedrijfsprocessen kan ondersteunen. Serviceoriëntatie heeft betrekking op de technische opbouw van applicaties in softwarelagen en services, maar ook hoe deze services in verhouding staan tot de processen die ze ondersteunen en de infrastructurele voorzieningen die daarvoor nodig zijn.

De concepten van serviceoriëntatie kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd en er kunnen verschillende accenten worden gelegd. In het eerste deel van de beschrijving van de technische architectuur geven wij daarom inzicht in onze interpretatie van het concept en hoe we dat willen toepassen.

De concepten van een servicegeoriënteerde architectuur worden hier beschreven als een ideaalbeeld, inclusief de technische consequenties die dat heeft. Dit is het ideaalbeeld waarop een groot aantal ontwerp- en technische keuzes van Triple A is gebaseerd. Instellingen hebben echter de vrijheid en zelf de controle over de mate waarin deze principes daadwerkelijk worden doorgevoerd, met name als het om de organisatorische consequenties gaat.

Belang van serviceoriëntatie

Er is een aantal specifieke redenen waarom Triple A kiest voor het concept van service-oriëntatie als uitgangspunt voor de technische architectuur.

  • Ondersteuning van heterogeniteit. De principes van een servicegeoriënteerde architectuur maken het mogelijk om verschillende technologiëen, oplossingen van verschillende leverancies en verschillende pakketten te combineren tot een geïntegreerde ICT-omgeving
  • Open en flexibele integratie. Open en flexibele integratievoorzieningen zijn een integraal onderdeel van een servicegeoriënteerde architectuur
  • Scheiding van verantwoordelijkheden. In een servicegeoriënteerde architectuur wordt het mogelijk om de verantwoordelijkheden voor ICT-functionaliteit te beleggen waar deze in de organisatie hoort. Dit is in principe niet gekoppeld aan concrete applicaties, waardoor elke instelling hierin zijn eigen keuzes kan maken.
  • Gebruikersgecentreerd ontwerpen. Een servicegeoriënteerde architectuur is erop gericht de functionaliteit op te bouwen uit diensten die voor de organisatie betekenisvol en herkenbaar zijn.

Aspecten van serviceoriëntatie

Service oriëntatie is een moderne visie op architectuur die voortbouwt op vele inzichten die al langer gangbaar zijn, bijvoorbeeld in objectgeoriënteerde systemen. Ze kan dan ook niet los gezien worden van al die eerdere inzichten en technieken. Een servicegeoriënteerde architectuur omvat dus zowel een aantal gangbare en breed toegepaste concepten als een aantal meer vernieuwende elementen.

Applicaties in een servicegeoriënteerde architectuur

Het begrip applicatie krijgt een wat andere betekenis in een servicegeoriënteerde architectuur. In een servicegeoriënteerde architectuur is een applicatie een verzameling samenhangende services. Die services kunnen samenwerken met services uit andere applicaties om de gewenste functionaliteit aan gebruikers te leveren. De gebruiker wordt zich hierdoor minder bewust van het bestaan van applicaties. Dit aspect wordt in het hoofdstuk applicaties in een servicegeoriënteerde architectuur’ nader uitgelicht.