Encyclopedie
Begrippenlijst

Servicegeoriënteerd

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De technische architectuur wordt ingericht op basis van de principes van een servicegeoriënteerde architectuur zoals in het vorige hoofdstuk uitvoerig is beschreven. Uiteindelijk wordt hiermee beoogd een zeer flexibele en goed geïntegreerde ICT omgeving te realiseren, waarin services van applicaties kunnen worden hergebruikt en samengesteld tot diensten die een volledig bedrijfsproces naadloos kunnen ondersteunen.

Daarnaast vormt een servicegeoriënteerde architectuur de basis voor het stapsgewijs doorontwikkelen van functionaliteiten in de vorm van services, in plaats van grote veranderingen ineens door hele applicaties te implementeren.

Richtlijnen:

 • De principes van een servicegeoriënteerde architectuur zijn het uitgangspunt voor het ontwerp en de realisatie van applicaties
 • Services van applicaties corresponderen met diensten in de organisatie
 • De verantwoordelijkheid voor services wordt belegd bij organisatiedomeinen
 • De applicatiegrenzen komen zoveel mogelijk overeen met de grenzen van deze organisatiedomeinen
 • De diensten (services) worden in een gelaagde structuur ondergebracht, waarin onderscheid gemaakt wordt in verschillende typen diensten:
 • Basisdiensten
 • Samengestelde diensten
 • Procesdiensten
 • Basisdiensten ontsluiten backends (databases, pakketoplossingen of legacy applicaties). Samengestelde diensten en procesdiensten roepen andere (basis, samengestelde of proces-) diensten aan om hun taak uit te voeren
 • Alle typen diensten kunnen in principe in een gebruikersinterface beschikbaar gesteld worden of door andere applicaties afgenomen worden
 • Het heeft de voorkeur om samengestelde diensten en procesdiensten te realiseren met visuele middelen, om procesontwerp door niet-ICT-geschoolde gebruikers mogelijk te maken
 • Services zijn via een servicebus bruikbaar en benaderbaar, maar er is geen technische noodzaak voor het gebruik van een servicebus
 • Services kunnen vanuit een portaal worden gebruikt, maar er is geen technische noodzaak voor het gebruik van een portaal