Encyclopedie
Begrippenlijst

Service

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het meest elementaire begrip in een servicegeoriënteerde architectuur is uiteraard de service, of in het Nederlands, ‘dienst’. Die dienst wordt geleverd door software of mensen. Omdat we hier de technische architectuur bespreken concentreren we ons op het eerste geval.

11 - Gebruik van een service.png

Organisatiedienst

Een service moet een organisatiedienst zijn, in de zin dat deze betekenisvol moet zijn voor de organisatie die de dienst gebruikt (bijvoorbeeld de dienst ‘ophalen gegevens deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.’ of de dienst ‘beoordeling registreren’). Door ook naar software te kijken als een leverancier van diensten, worden softwarediensten en de taken die gebruikers uitvoeren dichter bij elkaar gebracht. Dat gaat gemakkelijker door het begrip dienst te gebruiken in plaats van te praten in technische termen zoals schermen en functies.

Contract

Een essentieel aspect van een service is dat tussen de afnemer en een leverancier een contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring). wordt gesloten. Dit contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring). beschrijft het beoogde gebruik en alles wat de dienst de gebruiker biedt. Het sluiten van een contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring). draagt bij aan de afstemming met de gebruiker, de betrouwbaarheid van de dienst en de onderhoudbaarheid van de software. In het contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring). staat alles dat een afnemer moet weten voor het gebruik van de dienst. Het contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring). maakt dat een service geen softwarecomponent voor techneuten is, maar dat geëxpliciteerd is welke dienst de service levert, in een voor de gebruikersorganisatie begrijpbare taal.

Het contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring). beschrijft de technische interface, de semantiek en niet-functionele aspecten van de service, zoals een service level agreement (SLA). Een contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring). kan elementen bevatten die specifiek voor een bepaalde afnemer zijn. In de SLA staat bijvoorbeeld de maximale responsetijd en de beschikbaarheid van de service en de intensiteit waarmee de service gebruikt wordt door de afnemer. Er zijn technische standaarden voor het vormgeven van een service contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring). (bijvoorbeeld WSDL, XML-schema en WS-Policy).

Vervangbare zelfstandige eenheid

Elke service is een zelfstandige eenheid functionaliteit. Dat betekent bijvoorbeeld dat de service ‘ophalen gegevens deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.’ gemakkelijk vervangen kan worden door een nieuwe versie van die dienst. Dat kan gemakkelijker dan bij veel software het geval is. Dit geeft meer flexibiliteit bij het inrichten van de ICT en dus voor de wijze van werken in de organisatie.

Gebruik van een service

Een service kan daadwerkelijk worden gebruikt door er een bericht naar toe te sturen met daarin de aanvraag van de dienst1. De dienst wordt vervolgens uitgevoerd en indien nodig wordt er een antwoordbericht teruggestuurd.