Encyclopedie
Begrippenlijst

Scheiding tussen uitwisseling doorstroomdossier en status

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoekenEr wordt een scheiding aangebracht tussen de uitwisseling van doorstroomdossiers ten behoeve van de aangesloten onderwijsinstellingen, en de uitwisseling van statusinformatie ten behoeve van andere aangesloten partijen, zoals gemeenten, OCW en DUODienst Uitvoering Onderwijs. Uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW..