Encyclopedie
Begrippenlijst

Resultaat audit verwerken

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


Om het Keurmerk Inburgeren te behouden houdt Blik op Werkstichting die zich onder andere bezighoudt met het verstrekken en toetsen van het Keurmerk Inburgeren. meerdere keren per jaar een auditToetsing of aan bepaalde eisen wordt voldaan. Wordt o.a. gebruikt bij toekenning van het Keurmerk Inburgeren.. De uitkomst hiervan moet verwerkt worden in de KRDKernregistratie deelnemers of andere onderdelen.

Middels de use case Aanleveren gegevens keurmerk Inburgeren zijn gegevens aangeleverd aan de organisatie Blik op Werkstichting die zich onder andere bezighoudt met het verstrekken en toetsen van het Keurmerk Inburgeren. ten bevoeven van het verkrijgen of behouden van het Keurmerk. Blik op Werkstichting die zich onder andere bezighoudt met het verstrekken en toetsen van het Keurmerk Inburgeren. voert een auditToetsing of aan bepaalde eisen wordt voldaan. Wordt o.a. gebruikt bij toekenning van het Keurmerk Inburgeren. uit en koppelt het resultaat terug.

Use case

Aanleiding

Een brief van Blik op Werkstichting die zich onder andere bezighoudt met het verstrekken en toetsen van het Keurmerk Inburgeren. waarin het resultaat van de auditToetsing of aan bepaalde eisen wordt voldaan. Wordt o.a. gebruikt bij toekenning van het Keurmerk Inburgeren. kenbaar wordt gemaakt

Actoren

Doel

Het verkrijgen dan wel behouden van het keurmerk Inburgeren.

Beschrijving acties

  • In een rapport communicatie administratie het resultaat registreren van de auditToetsing of aan bepaalde eisen wordt voldaan. Wordt o.a. gebruikt bij toekenning van het Keurmerk Inburgeren. door Blik op Werkstichting die zich onder andere bezighoudt met het verstrekken en toetsen van het Keurmerk Inburgeren.. (Het resultaat kan zijn: correcte cijfers ‘ja’ correcte cijfers ‘nee’. Indien correcte cijfers ‘ja’: tekortkoming ‘ja’ tekortkoming ‘nee’.)
  • Naar aanleiding van het resultaat van de auditToetsing of aan bepaalde eisen wordt voldaan. Wordt o.a. gebruikt bij toekenning van het Keurmerk Inburgeren. eventueel de gegevens in de kernregistratie deelnemergegevens danwel in een van de andere administraties aanpassen.

Resultaat

Het resultaat van de auditToetsing of aan bepaalde eisen wordt voldaan. Wordt o.a. gebruikt bij toekenning van het Keurmerk Inburgeren. is verwerkt in de administratie.

Frequentie

Meerdere keren per jaar.

Activiteitendiagram

width=400px

Functies

FunctieFunctiesoort
Bijwerken administratie KeurmerkInteractief