Encyclopedie
Begrippenlijst

Regel

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een regelEen regel of beslisregel (= businessrule) is een volgens een geformaliseerde syntax vastgelegde randvoorwaarde in het roosteringsproces. of beslisregel (= businessrule) is een volgens een geformaliseerde syntax vastgelegde randvoorwaarde in het roosteringsproces.


Pagina's gerelateerd aan dit begrip

Er zijn drie types regels:

  • Regels die altijd gelden en niet uit te zetten zijn
  • Regels die binnen een context gelden, maar die door beslissingsbevoegden uitgezet mogen worden
  • Regels waarvan de strekking in meer of mindere mate van belang is, en waarvan het belang ingesteld kan worden Voor de roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. komen regels uit het onderwijs en uit het beheer van de resourcesResources zijn middelen die nodig zijn voor het primair proces. Bijv. docenten lokalen gebruiksartikelen assets.. Naast de algoritmesrekenregels en -procedures om in het proces van roosteren te kunnen optimaliseren. bepalen de regels de uitkomst van het planningsproces. Kort samengevat: de regels geven kaders en randvoorwaarden, daarbinnen zorgen de algoritmesrekenregels en -procedures om in het proces van roosteren te kunnen optimaliseren. voor optimalisering in het tegemoetkomen aan de regels.