Encyclopedie
Begrippenlijst

Rapportage roosteracceptatie

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ondersteunt use cases

Use case:

Doel

Het nemen van passende maatregelen als de roosteracceptatie onvoldoende is.

Beschrijving

Deze rapportage geeft een overzicht van de voortgang van deelnemeracceptatie. Dit gebeurt op twee niveaus.

Kengetallen
Middels een aantal kengetallen wordt aangegeven in welke mate de deelnemersroosters zijn geaccepteerd.
  • Percentage deelnemers dat heeft geaccepteerd
  • Percentage deelnemers dat niet heeft geaccepteerd
  • Resterende (percentage van de) tijd dat deelnemers nog kunnen reageren
Details
In een detailrapportage kan inzicht verkregen worden in de redenen.
  • Samenhang tussen de deelnemers die niet hebben geaccepteerd: zelfde opleiding, onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland.(en), locatie of tijdstip (dus wat zijn de overeenkomstige kenmerken van de deelnemers die niet hebben geaccepteerd?)
  • Overzicht van de ingevoerde redenen bij het niet accepteren