Encyclopedie
Begrippenlijst

Raadplegen formatieve peilstok

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ondersteunt use cases

Use case:

Doel

Inzicht geven in de vorderingen en de geadviseerde leerroute in relatie tot een beoogde summatieve toetsOnderwijsproduct dat een summatief resultaat voor de deelnemer oplevert. Summatief beoordelen heeft meestal als doel het kwalificeren of certificeren van de student. Tijdens een leertraject kan een summatieve toets zijn gepland om bijvoorbeeld tot een hoger jaar van een opleiding te worden toegelaten..

Beschrijving

Deze functie bestaat uit twee deelfuncties:

  • Rapportage 'Stand van zaken'
  • Advies leerroute
Beide deelfuncties kunnen worden uitgevoerd voor een specifieke deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. en een of enkele beoogde summatieve toetsen.

Rapportage stand van zaken

De rapportage 'Stand van zaken' komt als volgt tot stand:

  • Selecteren relevante summatieve toetsOnderwijsproduct dat een summatief resultaat voor de deelnemer oplevert. Summatief beoordelen heeft meestal als doel het kwalificeren of certificeren van de student. Tijdens een leertraject kan een summatieve toets zijn gepland om bijvoorbeeld tot een hoger jaar van een opleiding te worden toegelaten.(en). De gebruiker maakt deze keuze.
  • Verzamelen van alle formatieve resultaten van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., die relevant zijn voor de betreffende summatieve toetsOnderwijsproduct dat een summatief resultaat voor de deelnemer oplevert. Summatief beoordelen heeft meestal als doel het kwalificeren of certificeren van de student. Tijdens een leertraject kan een summatieve toets zijn gepland om bijvoorbeeld tot een hoger jaar van een opleiding te worden toegelaten.(en)
  • Structureren van de verzamelde formatieve resultaten langs een beoordelingssystematiekEen systematiek die behulpzaam is bij het bepalen, waarderen en vastleggen van formatieve of summatieve beoordelingen. Een beoordelingssystematiek kan gebaseerd zijn op kwalificatiedossiers, op geroosterde leertrajecten, eventueel in combinatie met toenemende complexiteit en/of toenemende zelfstandigheid.. Op basis van deze beoordelingssystematiekEen systematiek die behulpzaam is bij het bepalen, waarderen en vastleggen van formatieve of summatieve beoordelingen. Een beoordelingssystematiek kan gebaseerd zijn op kwalificatiedossiers, op geroosterde leertrajecten, eventueel in combinatie met toenemende complexiteit en/of toenemende zelfstandigheid. kunnen de formatieve resultaten worden afgebeeld op een schaal en/of worden ingedeeld in groepen. De schaal kan procentueel zijn t.o.v. een eindtotaal, of een schaal van complexiteitsklassen. De groepen kunnen bijvoorbeeld competenties, werkprocesseneen werkproces is een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind heeft een resultaat en wordt als kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. Een werkproces bestaat dus nooit uit één handeling of gedraging. Meerdere werkprocessen kunnen gelijktijdig lopen. Dat ze een begin en eind hebben wil niet per se zeggen dat ze na elkaar komen maar dat ze duidelijk te onderscheiden zijn van andere werkprocessen. e.d. zijn.
  • Weergeven van de gestructureerde formatieve resultaten in een rapportage

Advies leerroute

De geadviseerde leerroute wordt op hoofdlijnen als volgt opgesteld.

  • De gestructureerde formatieve resultaten worden afgezet tegen het totaal aan beschikbare onderwijsproducten dat relevant is voor de betreffende summatieve toetsOnderwijsproduct dat een summatief resultaat voor de deelnemer oplevert. Summatief beoordelen heeft meestal als doel het kwalificeren of certificeren van de student. Tijdens een leertraject kan een summatieve toets zijn gepland om bijvoorbeeld tot een hoger jaar van een opleiding te worden toegelaten.
  • Er wordt een keuze gemaakt uit het totaal aan beschikbare onderwijsproducten, door een aantal (bedrijfs- of ervarings)regels toe te passen
  • De geadviseerde leerroute(s) worden weergegeven in een rapportage

De gestructureerde formatieve resultaten kunnen ook worden afgezet tegen aanverwante opleidingen.


Deze functie levert een 'stand van zaken'-rapportage, en een advies voor leerroute op voor een aantal summatieve toetsen. De vorderingen van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. worden op een inzichtelijke manier gepresenteerd, en er wordt een overzicht gegeven van relevante en geadviseerde onderwijsproducten in relatie tot de betreffende summatieve toetsOnderwijsproduct dat een summatief resultaat voor de deelnemer oplevert. Summatief beoordelen heeft meestal als doel het kwalificeren of certificeren van de student. Tijdens een leertraject kan een summatieve toets zijn gepland om bijvoorbeeld tot een hoger jaar van een opleiding te worden toegelaten.(en).