Encyclopedie
Begrippenlijst

Raadplegen deelnemergegevens

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ondersteunt use cases

Use case:

Doel

Verkrijgen van een volledig beeld van de administratieve en begeleidingsgegevens van een bepaalde deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..

Beschrijving

Deze functie geeft een totaalbeeld van de gegevens van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., bestaande uit.

  • Administratieve gegevens (persoonlijke gegevens, gegevens van de aanmelding, intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. en/of inschrijving)
  • Overdrachtsdossier
  • Leerloopbaan (afgenomen onderwijs, aanwezigheidGeregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een (enig) gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving. Wanneer hij niet aanwezig is is hij ongeoorloofd of geoorloofd afwezig., BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages. gegevens)
  • Examendossier (summatieve resultaten, EVCEVC is de afkorting van Erkennen van Verworven Competenties. EVC beoogt de erkenning waardering en verdere ontwikkeling van wat een individu heeft geleerd in elke mogelijke leeromgeving: in formele omgevingen zoals op school maar ook in niet-formele of informele omgevingen zoals de werkplaats of thuis. De EVC wordt na assessment of interpretatie van kwalificerende documenten als summatief resultaat in de kernregistratie opgenomen.'s, diplomaKwalificerend document.'s)
  • Begeleidingsdossier (Formatieve resultaten, stagegegevens, incidenten, houding en gedrag)
  • Zorgdossier (Medische, psychische en sociale gegevens)
  • Welke personen bij al deze gegevens betrokken zijn.

Voor elke categorie van de hier genoemde gegevens gelden aparte autorisaties. De gebruiker moet over de juiste autorisaties beschikken om het betreffende deel van de gegevens te kunnen inzien. De gegevens kunnen in de vorm van een rapportage worden opgevraagd.

Een generieke raadpleegfunctie waarmee een breed overzicht kan worden verkregen van alle relevante deelnemergegevens. Dit omvat dus o.a. de administratieve gegevens, het begeleidingsdossierHet begeleidingsdossier bevat alle documenten en gegevens ter ondersteuning van het begeleidingsproces zoals een POP en een PAP gemaakte afspraken en behaalde formatieve resultaten. Het begeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het begeleidingsdossier ook het administratief dossier zorgdossier en examendossier bevindt., het examendossierHet examendossier bevat de bewijsstukken summatieve beoordelingen en examen- en EVC-rapportages die relevant zijn voor de diplomering. De uiteindelijk toegekende summatieve resultaten worden in het administratieve dossier overgenomen ten behoeve van de diplomering. Het examendossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het examendossier ook het administratief dossier begeleidingsdossier en zorgdossier bevindt. en het zorgdossierHet zorgdossier bevat alle documenten en gegevens over lichamelijke psychische en sociaal-emotionele beperkingen van de deelnemer. Het zorgdossier is van het begeleidingsdossier gescheiden omdat dit dossier meer privacygevoelige informatie bevat. Het begeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het zorgdossier ook het administratief dossier begeleidingsdossier en examendossier bevindt..