Encyclopedie
Begrippenlijst

PvE Herziening Kwalificatiestructuur

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Eind 2013 is de nieuwe kwalificatiestructuur en het bijbehorende toetsingskader vastgesteld. Ten gevolge hiervan zijn nieuwe kwalificatiedossiers opgesteld, welke in 2016 in gebruik worden genomen (en in 2015 bij wijze van proef al door een aantal scholen). Ter voorbereiding op deze verandering is een impactanalyse gedaan van de consequenties op de processen en systemen binnen de scholen. Daarnaast is een uitvraag gedaan bij de leveranciers van de systemen die oplossingen bieden bij de processen die door de herziening aangepast moeten, om in kaart te brengen wat de consequenties van de herziening zijn voor hun systemen. Als gevolg van deze inventarisatie zijn tien hotspots benoemd welke de grote veranderingen weergeven die specifiek impact hebben op de systemen. Deze informatie is het vertrekpunt geweest voor het ontwikkelen van het programma van eisen dat voor u ligt.

Download de PDF