Encyclopedie
Begrippenlijst

Publiceren rooster

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
  • Het publiceren van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. betreft het beschikbaar stellen van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. aan elke individuele deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. en docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider.. Docenten en deelnemers krijgen elk een persoonlijk, individueel roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet..
  • Daarnaast kan vanuit het gepubliceerde roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. inzicht worden gegeven in de bezetting van de lokalen en middelen, zodat bekend is wanneer lokalen en andere middelen bezet of beschikbaar zijn.
  • Het gepubliceerde roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. moet zodanig worden gearchiveerd dat later kan worden achterhaald welk onderwijs is aangeboden.


Scenario Toepasbaarheid
Geel OOO
Rood OOO
Groen OOO
Blauw OOO