Encyclopedie
Begrippenlijst

Procesbesturing op basis van orkestratie en choreografie

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Procesbesturing (soms nog wel workflowmanagement genoemd) voorziet in functionaliteit voor de besturing van werkprocesseneen werkproces is een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind heeft een resultaat en wordt als kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. Een werkproces bestaat dus nooit uit één handeling of gedraging. Meerdere werkprocessen kunnen gelijktijdig lopen. Dat ze een begin en eind hebben wil niet per se zeggen dat ze na elkaar komen maar dat ze duidelijk te onderscheiden zijn van andere werkprocessen.. Deze besturing is ontkoppeld van de functionaliteiten (de services) die de verschillende stappen in het proces ondersteunen. Een werkproces wordt in gang gezet door een trigger, een gebeurtenis, waarna vervolgens de stappen worden geregisseerd door de procesbesturing. Dit houdt concreet in dat achtereenvolgens een aantal services of functies van een applicatie worden aangeroepen, of dat er taken voor medewerkers worden klaargezet.

Orkestratie is een bepaalde vorm van procesbesturing, die sterk gekoppeld is aan de principes van een service georiënteerde architectuur.

Orkestratie gaat uit van een centrale regisseur (een zogenaamde orkestratie engine), die ervoor zorgt dat het bedrijfsproces in de juiste volgorde en met de juiste stappen wordt uitgevoerd door in elke stap de juiste dienst (service) aan te roepen.

Choreografie is een andere vorm van procesbesturing, die juist niet van deze centrale regie uitgaat maar van een situatie waarbij gebeurtenissen (events) worden uitgewisseld tussen de diensten (servcies). Deze gebeurtenissen zorgen er dan voor dat de juiste acties worden gestart.

Het uitgangspunt is dat beide vormen van procesbesturing mogelijk zijn en kunnen worden ondersteund. Het is wel van belang dat de procesbesturing als een aparte laag wordt onderkend die niet te zeer verweven is met de functionaliteit (de services) zelf. Net als bij de servicebus en het portaal wordt daarom ook voor de procesbesturing een infrastructurele voorziening onderkend die de taak van procesbesturing op zicht neemt (de orkestratie engine).

Richtlijnen:

  1. Diensten die een volledig bedrijfsproces ondersteunen (procesdiensten) kunnen worden geregisseerd door procesbesturing.
  2. Procesbesturing wordt ondersteund door een generieke voorziening (een orkestratie engine) die ontkoppeld is van de functionaliteit (de services) van systemen.
  3. Voor het implementeren van processen wordt de keuze tussen orkestratie (centrale regie) en choreografie (gebeurtenisgedreven) bepaald door organisatorische overwegingen en niet door technische (on)mogelijkheden.