Encyclopedie
Begrippenlijst

Principes en richtlijnen technische architectuur

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

In dit hoofdstuk worden de principes en richtlijnen beschreven waarop de technische architectuur van Triple A is gebaseerd. Deze principes beschrijven de karakteristieken van software die volgens de Triple A-architectuur is ontwikkeld. De richtlijnen maken de principes nog wat concreter door aan te geven hoe deze principes in praktijk gebracht kunnen worden.

Deze principes maken onderdeel uit van het totaal aan architectuurprincipes van Triple A. Hieronder worden de principes voor de technische architectuur weergegeven. Deze worden in de hierna volgende paragrafen verder toegelicht.

11 - principesTA.png