Encyclopedie
Begrippenlijst

Principes en richtlijnen informatie-architectuur

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

In dit hoofdstuk worden de principes en richtlijnen beschreven waarop de informatie architectuur van Triple A is gebaseerd. Deze principes geven richting aan de wijze waarop de informatievoorziening wordt ingericht, zoals deze is opgebouwd uit functionaliteiten en generieke en technische voorzieningen. De richtlijnen maken de principes nog wat concreter door aan te geven hoe deze principes in praktijk gebracht kunnen worden.

Deze principes maken onderdeel uit van het totaal aan architectuurprincipes van Triple A. Hieronder worden de principes voor de informatie architectuur weergegeven. Deze worden in de hierna volgende paragrafen verder toegelicht.

11-IA Principes.png