Encyclopedie
Begrippenlijst

Principes en richtlijnen businessarchitectuur

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

In dit hoofdstuk worden de principes en richtlijnen beschreven waarop de businessarchitectuur van Triple A is gebaseerd. Deze principes geven richting aan de wijze waarop de onderwijsprocessen zijn ingericht. De richtlijnen maken deze principes nog wat concreter door aan te geven hoe deze principes in praktijk gebracht kunnen worden.

Deze principes maken onderdeel uit van het totaal aan architectuurprincipes van Triple A. Hieronder worden de principes voor de businessarchitectuur weergegeven. Deze worden in de hierna volgende paragrafen verder toegelicht.

BA-principes.png