Encyclopedie
Begrippenlijst

Principes en richtlijnen Kernregistraties

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


De kernregistraties zijn de belangrijkste administratieve systemen binnen de instelling. Er wordt een zestal kernregistraties onderkend, waarvoor geldt dat de gegevens die deze registraties beheren éénmalig worden vastgelegd en van daaruit voor meervoudig gebruik beschikbaar worden gesteld.

De volgende registraties worden als kernregistratie aangemerkt:

 • Deelnemers
 • Personeel
 • Middelen
 • Relaties
 • Financiën
 • Educatieve content

Deze kernregistraties zijn van groot belang voor het functioneren van de andere functionele gebieden, met name de onderwijslogistiekHet continue proces dat er voor zorgt dat de leervraag van de deelnemers en het aanbod aan onderwijsproducten van de instelling zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht. Uiteindelijk zorgt de onderwijslogistiek ervoor dat onderwijsproducten daadwerkelijk kunnen worden afgenomen. Het onderwijslogistieke proces bestaat uit het samenstellen van een passend arrangement voor de deelnemers (het arrangeren) het plannen van de inzet van onderwijsproducten in tijd en plaats en het vastleggen van de deelnemers om specifieke onderwijsproducten op de gereserveerde tijden en plaatsen af te nemen (het roosteren) en het primaire proces. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat vastlegging en wijziging altijd bij de bron plaatvindt, en dat van daaruit de gegevens beschikbaar worden gesteld.

Richtlijnen:

 • Er worden zes kernregistraties onderkend (deelnemers, personeel, middelen, relaties, financiën en educatieve content)
 • De bijbehorende bedrijfsvoeringsfuncties zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kernregistraties
 • De bijbehorende bedrijfsvoeringsfuncties stellen de gegevens beschikbaar middels (een combinatie van) de volgende voorzieningen:
 • Beschikbare services
 • Berichtuitwisseling
 • De gegevens in een kernregistratie worden op één centrale plek opgeslagen en beheerd, en zo min mogelijk gedupliceerd