Encyclopedie
Begrippenlijst

Primair proces ondersteuning en portfolio

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Oorspronkelijk bestond dit functioneel ontwerp naast de inleiding uit twee delen. Een beschrijvend gedeelte, waarin u in verhaalvorm het gemaakte ontwerp kon lezen en een technisch gedeelte, waarin alle use cases, activiteitendiagrammen, functies en werkopdrachten stonden weergegeven.

In het vernieuwde functionele ontwerp is dit veranderd. Er is kennis toegevoegd als het gaat om de invloed oragnisatiekeuzes op de inrichting van de processen. De mate van flexibiliteit die een onderwijsinstelling nastreeft is bijvoorbeeld van invloed op de manier waarop de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. wordt georganiseerd of de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. wordt ingericht. Dit vernieuwde functioneel ontwerp schetst eerst de organisatiekeuzes die mogelijk zijn. Als u daar een beeld van heeft gekregen kunt u zoals u gewend was door het boek heen bladeren. U wordt dan via de verhalende vorm van de processen, geleid naar de bijbehorende use cases en, indien van toepassing, de impact van keuzes in de organisatieinrichting op de use cases.

Daarna volgt het volgende proces. Nog steeds leest u hoe het proces in elkaar zit en welke uitgangspunten bij het ontwerpen zijn gehanteerd. Ook is (waar relevant) aangegeven waar zich de keuzemogelijkheden en vrijheidsgraden voor de onderwijsinstellingen bevinden. Eventuele verdiepingen (zoals de organisatie-informatie) leest u dus daar waar dit invloed heeft op de betreffende use case of proces.

Nadat u door het boek heeft gebladerd heeft u een indruk gekregen van de onderdelen waaruit dit kernsysteem bestaat en wat de bijbehorende functionaliteit is. Ook heeft u een handreiking gekregen op de vragen aan de organisatie-kant die u zichzelf kunt stellen om systemen en processen zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.