Encyclopedie
Begrippenlijst

Primair proces ondersteuning (Architectuur)

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Primair proces ondersteuning en portfolio zijn beide door Triple A uitgewerkt in een functioneel ontwerp

De ondersteuning van het primair proces omvat alle functionaliteit die direct samenhangt met de uitvoering van het onderwijs zelf. Dit proces start zodra vanuit het onderwijslogistieke proces het onderwijs is gepland. Op basis daarvan kan het onderwijs daadwerkelijk plaatsvinden.

Wat functionaliteit betreft staat in de procesondersteuning de registratie van houding en gedrag, ontwikkeling van competenties en kennis en behaalde formatieve resultaten centraal. Deze informatie wordt vastgelegd in het deelnemersdossierHet deelnemersdossier is de verzamelnaam voor het complete dossier van een deelnemer. Dit dossier bevat alle documenten en gegevens die direct aan de deelnemer gekoppeld zijn. van elke deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., waarin zich het begeleidingsdossierHet begeleidingsdossier bevat alle documenten en gegevens ter ondersteuning van het begeleidingsproces zoals een POP en een PAP gemaakte afspraken en behaalde formatieve resultaten. Het begeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het begeleidingsdossier ook het administratief dossier zorgdossier en examendossier bevindt., administratief dossierHet administratief dossier is onderdeel van de kernregistratie deelnemers en bevat alle documenten en gegevens die betrekking hebben op de inschrijving van de deelnemer zoals de onderwijsovereenkomst en de BPV-overeenkomst. Alle documenten die in het administratieve proces ontstaan worden aan dit dossier toegevoegd. Het administratief dossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het administratief dossier ook het begeleidingsdossier zorgdossier en examendossier bevindt., zorgdossierHet zorgdossier bevat alle documenten en gegevens over lichamelijke psychische en sociaal-emotionele beperkingen van de deelnemer. Het zorgdossier is van het begeleidingsdossier gescheiden omdat dit dossier meer privacygevoelige informatie bevat. Het begeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het zorgdossier ook het administratief dossier begeleidingsdossier en examendossier bevindt. en examendossierHet examendossier bevat de bewijsstukken summatieve beoordelingen en examen- en EVC-rapportages die relevant zijn voor de diplomering. De uiteindelijk toegekende summatieve resultaten worden in het administratieve dossier overgenomen ten behoeve van de diplomering. Het examendossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het examendossier ook het administratief dossier begeleidingsdossier en zorgdossier bevindt. bevinden. Vanuit deze registraties kan de ontwikkeling en voortgang worden gemonitord en indien nodig worden bijgestuurd als de ontwikkeling afwijkt van de verwachtingen. Op basis daarvan wordt geadviseerd over de te volgen leerroute.