Encyclopedie
Begrippenlijst

Primair proces ondersteuning

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een kernsysteem

Met primair proces ondersteuning wordt de begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. van deelnemers in hun schoolloopbaan bedoeld. Dit kernsysteem omvat dan ook al het werk dat direct samenhangt met de uitvoering van het onderwijs zelf. Met de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. worden plannen voor ontwikkeling en begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. opgesteld, welke worden gemonitord en bijgestuurd. Daarnaast worden competenties en kennis beoordeeld en vindt examinering plaats.