Encyclopedie
Begrippenlijst

Praktijkbegeleider

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De praktijkbegeleiderDe praktijkbegeleider is verantwoordelijk voor de begeleiding en opleiding ofwel de beroepspraktijkvorming (BPV) van leerlingen binnen het bedrijf. Hiertoe organiseert hij de beroepspraktijkvorming onderhoudt hij contacten met betrokken partijen administreert hij de gegevens van de leerling begeleidt hij de leerling verzorgt hij de praktijkopleiding van de leerling binnen het bedrijf en beoordeelt hij de leerling. is verantwoordelijk voor de begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. en opleiding ofwel de beroepspraktijkvorming (BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.) van leerlingen binnen het bedrijf. Hiertoe organiseert hij de beroepspraktijkvorming onderhoudt hij contacten met betrokken partijen administreert hij de gegevens van de leerling begeleidt hij de leerling verzorgt hij de praktijkopleiding van de leerling binnen het bedrijf en beoordeelt hij de leerling.


Pagina's gerelateerd aan dit begrip