Encyclopedie
Begrippenlijst

Portfolio (Architectuur)

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Primair proces ondersteuning en portfolio zijn beide door Triple A uitgewerkt in een functioneel ontwerp

Het portfolio speelt ook een belangrijke rol in de ondersteuning van het primaire proces, maar dan vanuit het perspectief van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..

Een portfolio is een digitale werkomgeving waarin de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. zelf producten kan opnemen, ordenen, delen met anderen en ter beoordeling aan een docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider. kan aanbieden. Behaalde resultaten kunnen weer als bewijsstukken worden opgenomen in het portfolioeen portfolio is een georganiseerde verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie bedoeld om iemands vaardigheden kennis en scholing te illustreren. Een portfolio wordt door de deelnemer zelf beheerd. Hij stelt dus zijn eigen portfolio samen. In het portfolio maakt of verzamelt een deelnemer zijn werk (ook wel producten of bewijsstukken genoemd) die op enig moment ook ter (summatieve of formatieve) beoordeling kunnen worden aangeboden. Verder kan een deelnemer zijn persoonlijke groei of ontwikkeling beschrijven en daarop reflecteren., zodat het portfolio een omgeving wordt waarin de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. gedurende zijn hele leerloopbaan zijn verworven kennis en competenties kan registreren en aantonen.

Het portfolio is iets wat de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. gedurende zijn hele leerloopbaan kan blijven gebruiken, ook als hij bij verschillende instellingen onderwijs volgt, of later naast zijn werk weer een studie oppakt. Om dit waar te maken moet het portfolio tussen instellingen kunnen worden uitgewisseld.