Encyclopedie
Begrippenlijst

Plaatsen en ordenen producten in portfolio

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ondersteunt use cases

Use case:

Doel

Het kunnen beheren van producten in het portfolioeen portfolio is een georganiseerde verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie bedoeld om iemands vaardigheden kennis en scholing te illustreren. Een portfolio wordt door de deelnemer zelf beheerd. Hij stelt dus zijn eigen portfolio samen. In het portfolio maakt of verzamelt een deelnemer zijn werk (ook wel producten of bewijsstukken genoemd) die op enig moment ook ter (summatieve of formatieve) beoordeling kunnen worden aangeboden. Verder kan een deelnemer zijn persoonlijke groei of ontwikkeling beschrijven en daarop reflecteren..

Beschrijving

Met behulp van deze functie kan de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. de volgende acties uitvoeren:

 • Het plaatsen van een product in zijn portfolioeen portfolio is een georganiseerde verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie bedoeld om iemands vaardigheden kennis en scholing te illustreren. Een portfolio wordt door de deelnemer zelf beheerd. Hij stelt dus zijn eigen portfolio samen. In het portfolio maakt of verzamelt een deelnemer zijn werk (ook wel producten of bewijsstukken genoemd) die op enig moment ook ter (summatieve of formatieve) beoordeling kunnen worden aangeboden. Verder kan een deelnemer zijn persoonlijke groei of ontwikkeling beschrijven en daarop reflecteren., op een van de volgende manieren
 • Het (elektronische) product (document, foto etc.) uploaden naar het portfolio
 • Een nieuwe versie van een bestaand product te uploaden
 • Een verwijzing naar een externe locatie op te nemen (een URL)
 • Een tekstuele beschrijving te maken van het product
 • Het definiëren van metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit van het product
 • Auteur(s)
 • Naam, omschrijving
 • Datum / periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. waar het product betrekking op heeft c.q. is gemaakt
 • Vindplaats van een bijbehorend fysiek product
 • Onderwijsproduct(en) waar het product betrekking op heeft
 • Bekijken van opgenomen producten
 • Doorlopen van een gesorteerde lijst
 • Zoeken op metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit velden
 • Producten openen of downloaden
 • Ordenen van opgenomen producten
 • Groep / Map aanmaken van producten
 • Producten selecteren en deze in de map plaatsen

Deze functie stelt de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. in staat om een aantal producten in zijn portfolio op te nemen en te ordenen tot groepen van bij elkaar horende producten.