Encyclopedie
Begrippenlijst

Plaatsen beoordeelde producten in portfolio

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ondersteunt use cases

Use case:

Doel

Beoordeelde producten aan de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. beschikbaar stellen als bruikbaar bewijsmateriaal.

Beschrijving

Deze functies geef een beoordelaariemand die gerechtigd is binnen de instelling om formatieve en/of summatieve resultaten te bepalen en vast te (laten) leggen. toegang tot het portfolio van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., om producten die een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. aan hem ter beschikking heeft gesteld te voorzien van het resultaat van de beoordeling. De beoordeling wordt in het portfolio gekoppeld aan een bevroren kopie van de betreffende producten. Deze functie kent op hoofdlijnen de volgende mogelijkheden.

  • De beoordelaariemand die gerechtigd is binnen de instelling om formatieve en/of summatieve resultaten te bepalen en vast te (laten) leggen. opent het portfolio van een bepaalde deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.
  • Er wordt een overzicht gegeven van de verzamelingen van producten, waarvoor de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. de betreffende beoordelaariemand die gerechtigd is binnen de instelling om formatieve en/of summatieve resultaten te bepalen en vast te (laten) leggen. toegang heeft gegeven
  • De beoordelaariemand die gerechtigd is binnen de instelling om formatieve en/of summatieve resultaten te bepalen en vast te (laten) leggen. kan een verzameling producten selecteren en daarvan een bevroren kopie maken

Met behulp van deze functie kan een beoordelaariemand die gerechtigd is binnen de instelling om formatieve en/of summatieve resultaten te bepalen en vast te (laten) leggen. een verzameling beoordeelde producten met bijbehorend (formatief of summatief) resultaat terugplaatsen in het portfolio van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..