Encyclopedie
Begrippenlijst

Orkestratie middels een orkestratie-engine

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Zoals ook beschreven in de uitwerking van de opbouw van een service georiënteerde architectuur heeft orkestratie een belangrijke plek in de architectuur. Met name de processervices, en in mindere mate ook de samengestelde services, kunnen volgens dit principe worden gedefinieerd. Deze services bevatten de logica van een bedrijfsproces, die zich vertaalt in het in een bepaalde volgorde aanroepen van onderliggende services. Zo’n service is dus een soort regisseur van het proces, waarvoor de definitie van dit proces (het draaiboek) leidend is. Daarin staat niet alleen de volgorde, maar ook afhankelijkheden, keuzemomenten etc.

Het orkestreren van processen kent drie deelaspecten, namelijk:

  • Het modelleren van processen op een formele manier, die ook begrijpelijk is voor verantwoordelijken in de organisatie. Hiervoor is de BPMN-notatie (Business Process Modeling Notation) een van de meest gangbare notaties, die ook goed wordt ondersteund door procesmodelleringstools
  • Het ontwerpen van processen zodanig dat deze door een service kan worden uitgevoerd. Daarvoor is de BPEL-notatie (Business Process Execution Language) de meeste gangbare, maar niet de enige, notatie. Deze taal wordt ondersteund in een groot aantal service georiënteerde ontwikkelomgevingen
  • Het uitvoeren van processen in de operationele (‘runtime’) software. Een in BPEL-vastgelegd proces kan door werkende software ook worden uitgevoerd, zodat de processen in een werkend systeem ook echt conform het gespecificeerde proces worden uitgevoerd

Dit wordt in onderstaand schema geïllustreerd.

Procesorkestreren.png

Een orkestratie-engine ondersteunt doorgaans zowel het ontwerpen van het proces in een taal zoals BPEL, en de mogelijkheid om deze daadwerkelijk uit te voeren. In sommige gevallen wordt ook het daadwerkelijk modelleren van processen ondersteund.

Richtlijnen:

  1. Voor het grafisch weergeven van een organisatieproces wordt een voor verantwoordelijken binnen de organisatie bruikbare en open notatiestandaard gebruikt; bijvoorbeeld de Business Process Modeling Notation (BPMN).
  2. Voor het opslaan en uitwisselen van procesdefinities wordt een breed geaccepteerde, open standaard gebruikt; bijvoorbeeld de Process Definition Language (XPDL).
  3. De gemodelleerde organisatieprocessen worden beschikbaar gesteld als proces-of samengestelde service. De geautomatiseerd uitvoerbare delen van het proces worden daarvoor vertaald naar een voor een orkestratie-engine uitvoerbare taal die andere services kan aanroepen; bijvoorbeeld de Business Process Execution Language (BPEL en BPEL4People).