Encyclopedie
Begrippenlijst

Organisatie invloed op begeleiding

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Op de pagina Kenmerken van begeleiding voor de organisatie is een kader geschetst vanuit waar een organisatie keuzes kan maken voor de inrichting van begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft.. In dit instrument wordt dieper ingezoomd op het begeleidingsproces zelf. Aan de hand van de clustering uit ‘Primair proces ondersteuning en portfolioeen portfolio is een georganiseerde verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie bedoeld om iemands vaardigheden kennis en scholing te illustreren. Een portfolio wordt door de deelnemer zelf beheerd. Hij stelt dus zijn eigen portfolio samen. In het portfolio maakt of verzamelt een deelnemer zijn werk (ook wel producten of bewijsstukken genoemd) die op enig moment ook ter (summatieve of formatieve) beoordeling kunnen worden aangeboden. Verder kan een deelnemer zijn persoonlijke groei of ontwikkeling beschrijven en daarop reflecteren.’ wordt gekeken naar use cases waar invloed te merken is vanuit een bepaalde positie op de assen. Deze beschrijving is een hulpmiddel voor instellingen om te doordenken wat een bepaalde (strategische) keuze voor mogelijke doorwerking heeft op de verschillende onderdelen van het begeleidingsproces.

Niet elke use case is in dezelfde mate gevoelig voor variatie op de vier assen. In onderstaand overzicht is aangegeven welke use cases op welke assen gevoelig zijn. In dit hoofdstuk zijn verder alleen die onderdelen toegelicht waar een vinkje staat. De andere use cases zijn vanuit deze context niet (voldoende) relevant om te bespreken

Het overzicht is tot stand gekomen door elke use case door te nemen vanuit het perspectief van een as en de posities die daarbinnen staan.

Kleur Betekenis
wel invloed
geen invloed

Leertrajectbegeleiding

Leervraag
duidelijk?
Inhoud
aanbod
Vorm
aanbod
Behoeftes
aanvullend
Onderwijsintake
Opstellen plan
Monitoren voortgang
Peilstok hanteren
Gesprek voeren

Opleiden en vormen

Leervraag
duidelijk?
Inhoud
aanbod
Vorm
aanbod
Behoeftes
aanvullend
Beoordelen en registreren competenties en kennis
Het registreren van incidenten
Registreren onderwijsgerelateerd houding en gedrag

Aantonen competenties en kennis

Leervraag
duidelijk?
Inhoud
aanbod
Vorm
aanbod
Behoeftes
aanvullend
Verzamelen en importeren instroomgegevens
Onderhouden gegevens deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.
Opnemen POPPOP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) met leerafspraken voor de duur van de opleiding. Dit plan kan tijdens de opleiding worden bijgesteld. Een POP kan worden vastgelegd in een portfolio. & PAPPAP (Persoonlijk Activiteiteitenplan) is het vastleggen van de door de deelnemer te ondernemen activiteiten voor een bepaalde periode ter realisering van de POP. in portfolioeen portfolio is een georganiseerde verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie bedoeld om iemands vaardigheden kennis en scholing te illustreren. Een portfolio wordt door de deelnemer zelf beheerd. Hij stelt dus zijn eigen portfolio samen. In het portfolio maakt of verzamelt een deelnemer zijn werk (ook wel producten of bewijsstukken genoemd) die op enig moment ook ter (summatieve of formatieve) beoordeling kunnen worden aangeboden. Verder kan een deelnemer zijn persoonlijke groei of ontwikkeling beschrijven en daarop reflecteren.
Verzamelen en delen van producten
Opnemen bevroren producten
Inzichtelijk maken formatieve en summatieve resultaten
Exporteren portfolioeen portfolio is een georganiseerde verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie bedoeld om iemands vaardigheden kennis en scholing te illustreren. Een portfolio wordt door de deelnemer zelf beheerd. Hij stelt dus zijn eigen portfolio samen. In het portfolio maakt of verzamelt een deelnemer zijn werk (ook wel producten of bewijsstukken genoemd) die op enig moment ook ter (summatieve of formatieve) beoordeling kunnen worden aangeboden. Verder kan een deelnemer zijn persoonlijke groei of ontwikkeling beschrijven en daarop reflecteren.

Examineren

Leervraag
duidelijk?
Inhoud
aanbod
Vorm
aanbod
Behoeftes
aanvullend
Aanvragen examen
Beschikbaar stellen examen
Organiseren examen
Uitvoeren examen