Encyclopedie
Begrippenlijst

Oplossen uitvoeringsprobleem

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


Er zijn situaties denkbaar dat het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. veranderd moet worden ook al is dit vastgesteld voor een bepaalde periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn.. Een docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider. kan ziek worden of, om een andere reden, plotseling verhinderd zijn. Een bal vliegt door de ruit van een lokaal, stageplaats is toch niet beschikbaar, de nieuwe pc’s voor het computerlokaal zijn nog niet geleverd etc. Het gaat hier dus om incidenten die veroorzaakt worden door het ontbreken of veranderen van een middel die niet of niet goed voorspelbaar zijn maar die wel gevolgen hebben voor het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. of voor de in te zetten middelen. Om dit probleem op te lossen kan het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. of de inzet van middelen kan worden aangepast. Streven is om het vastgestelde roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. zoveel mogelijk intact te houden.

Use case

Aanleiding

Een reeds ingezet middel, zoals een docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider., lokaal, beamer, etc. is niet meer beschikbaar voor de geplande activiteit. Hieronder vallen dus ook de dagelijkse roosterwijzigingen.

of
Een middel dat nog gerealiseerd moest worden is nog niet gerealiseerd. Bijvoorbeeld bij een verbouwing of als een vacature nog niet is opgevuld.

Actoren

Doel

Vinden en realiseren van een oplossing voor een ontstaan uitvoeringsprobleem. De insteek voor het zoeken naar de oplossing is om de geplande onderwijsactiviteiten zoveel mogelijk doorgang te laten hebben.

Afhankelijk van de aard van het probleem kunnen middelen herschikt worden, nieuwe middelen aangetrokken worden of niet ingezette middelen alsnog ingezet worden.

Beschrijving acties

Melden ontstane probleem 
De initiator merkt een probleem op en meldt het ontstane probleem bij de ontvanger.
Registreren probleem 
De ontvanger registreert het probleem, dit kan in een meldingssysteem zijn.
Melding doorgeven 
De ontvanger meldt het probleem aan de uitvoerder. De uitvoerder kan de beschikbaarheid van het middel waarmee een probleem is, aanpassen. Een onbruikbaar lokaal wordt bijvoorbeeld tijdelijk op inactief gezet.
Kenmerken middel bepalen 
De uitvoerder bepaalt afhankelijk van het probleem welke kenmerken een middel moet hebben, om als alternatief te kunnen dienen.
Zoeken alternatief 
Een uitvoerder gaat aan de hand van de bepaalde kenmerken zoeken naar een alternatief. Voorbeeld Een docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider. Engels is uur 1+2 op 09-09-2008 ingeroosterd, maar kan niet vanwege een begrafenis. De uitvoerder geeft zoekopdrachten in het GRIDAfkorting voor het Gemeenschappelijk Rooster Informatie Domein voor alternatieven, zoals;
  • Een alternatief middelen, zoals een andere docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider.. Zoekopdracht is dan: zoek docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider. Engels voor lesuren 1+2 op 09-09-2008. Dit betreft dus alleen een herschikking van middelen.
  • Een roosterwijziging, bijvoorbeeld Engels van het 1e en 2e uur gaat naar het 8e en 9e uur. Zoekopdracht is dan: zoek 2 uur in week van 09-09-2008 waarbij docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider. Engels en groep allemaal nog vrij zijn.
  • Een combinatie van beide als bovenstaande oplossingen geen resultaat opleveren, want er is geen moment waarop de docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider. Engels en de groep tegelijk vrij zijn en een vervangende docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider. Engels kan niet op uur 1+2 op 09-09-2008. Laatste zoekopdracht is dan: zoek 2 uur in week van 09-09-2008 waarbij vervangende docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider. Engels en groep allemaal nog vrij zijn.
  • Een ander soort alternatief kan zijn dat als een tekenlokaal niet bruikbaar is omdat er een ruit kapot is, de roostermaker een ander lokaal zoekt voor de geplande uren en de conciërge de opdracht krijgt om het tekenmateriaal te verplaatsen naar het andere lokaal.
Alternatief kiezen 
Afhankelijk van de rechten van de uitvoerder en de gemaakte keuzes binnen de instelling, gaat de uitvoerder na bij de ontvanger of de gevonden oplossing acceptabel is.
Alternatief realiseren 
Als er voor een alternatief is gekozen welke in het GRIDAfkorting voor het Gemeenschappelijk Rooster Informatie Domein beschikbaar is, moet worden nagegaan of het middel (bijv. een vervangende docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider.) ook daadwerkelijk beschikbaar is.
Geen alternatief, beslissing nemen laten vervallen onderwijs 
Als er geen alternatief beschikbaar is, kan de uitvoerder (in overleg) beslissen om het onderwijs te laten vervallen.
Registreren afhandeling uitvoeringsprobleem 
De uitvoerder registreert de afhandeling van het probleem in het
GRIDAfkorting voor het Gemeenschappelijk Rooster Informatie Domein; de wijziging(en) wordt(en) in het actuele roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. doorgevoerd. Het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. van de betreffende groep wordt opgezocht, de docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider. Engels wordt gewijzigd in de vervangende docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider. en het onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. Engels wordt op een ander tijdstip gezet. De beschikbaarheid van de middelen zijn hiermee gewijzigd. Het kan ook zijn dat er geregistreerd wordt dat het onderwijs uitvalt.
De ontvanger registreert dat de melding is afgehandeld, door de openstaande melding te openen en vervolgens op afgehandeld te zetten.
Publiceren roosterwijziging/effectueren roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. 
De uitvoerder maakt de roosterwijziging kenbaar aan de betreffende medewerkers en/of groep/klas. Bijvoorbeeld: De roostermaker meldt naar de vervangende docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider. en groep/klas dat Engels van uur 1+2 op 09-09-2008 is verschoven naar 8+9 op 09-09-2008 en eventueel ook dat de docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider. is gewijzigd. De beschikbaarheid van de middelen is hiermee aangepast.

Resultaat

Er is een oplossing gekozen voor het uitvoeringsprobleem. De gekozen oplossing is uitgevoerd en administratief verwerkt. Alle betrokkenen zijn geïnformeerd.

Frequentie

Naar verwachting zullen uitvoeringsproblemen dagelijks voor kunnen komen => probleem gestuurd.

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
Uitvoeringsprobleem (Werkopdracht)Wijzigen middelenOplossen uitvoeringsprobleem

Activiteitendiagram

width=400px

Functies

FunctieFunctiesoort
Aanvullen rooster
Melden volgfunctie
Roosterwijziging kenbaar maken