Encyclopedie
Begrippenlijst

Onderwijsvisie

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

Het middelbaar beroepsonderwijs is voortdurend in beweging. Niet alleen vanwege veranderende wetgeving zoals een herziening van de kwalificatiestructuurHet geheel aan kwalificaties dat van betekenis is voor het behalen van een verzameling mogelijke eindkwalificaties (diploma’s). Een kwalificatiestructuur beschrijft op een gestructureerde manier aan welke eisen moet worden voldoen voor het behalen van een diploma. Landelijk samenstel van alle vastgestelde kwalificatiedossiers., maar ook vanwege de ambitie van scholen om flexibel en gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken. Daarbij willen scholen de mogelijkheden van ICT zo goed mogelijk benutten. Met deze vergroting van flexibiliteit speelt ook het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het betaalbaar houden van het onderwijs een steeds grotere rol. Al deze ontwikkelingen leiden tot nieuwe eisen aan de ondersteunende systemen. Triple A, het functioneel ontwerp voor ICT-ondersteuning van de onderwijsprocessen geeft antwoord op de vraag waar nieuwe systemen aan moeten voldoen.

Voor het uitwerken van dit functioneel ontwerp is het expliciteren van een (gezamenlijke) onderwijsvisie belangrijk. De functionele ontwerpen van Triple A zijn gebaseerd op een onderwijsprocesmodel, de zichtbare processen binnen een onderwijsinstelling vanuit het oogpunt van de gebruiker. In dit deel worden de onderwijsprocessen, volgend uit de onderwijsvisie gedefinieerd. Het resultaat is het onderwijsprocemodel (waarin alle processen samenkomen), die in dit document stukje voor stukje wordt opgebouwd tot een totaaloverzicht.

De visie in dit document hanteren wij als uitgangspunt voor de beschrijving van functionaliteit in alle functionele ontwerpen.