Encyclopedie
Begrippenlijst

Onderwijscatalogus (kernsysteem)

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een kernsysteem

De onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. beschrijft het onderwijsaanbod (de opleidingen) en toont losse stukjes aanbod, de zogenaamde onderwijsproducten. Elk onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. wordt voorzien van specifieke kenmerken, die op identieke wijze zijn beschreven. Met de onderwijsproducten bouwt de onderwijsinstelling vervolgens voor iedere deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. een eigen leertraject. Dat geeft de mogelijkheid om veel van dezelfde leertrajecten te bouwen en ook om (op onderdelen) te variëren. Zo kan de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. helpen om de vraag van de student en het aanbod van onderwijs beter op elkaar af te stemmen.

Concept

De onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. ondersteunt twee belangrijke aspecten voor de onderwijsinstelling:

  1. het ondersteunt een eenduidige ontwikkeling van het onderwijsaanbod,
  2. het biedt aanvullende infomatie voor diverse ondersteunende processen zodat deze effectief en efficiënt kunnen worden ingericht.

Informatiedragers

Om beide hierboven genoemde aspecten te ondersteunen bevat de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. informatiedragers. Die informatiedragers noemen wij onderwijsproducten. Een onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. is vergelijkbaar met een digitale verpakking van een stukje opleiding of curriculum; dus bijvoorbeeld een les, een module, een cursus of andere onderwijseenheid. Door de wijze waarop het stukje opleiding of curriculum wordt verpakt wordt er informatie aan meegegeven. Daarbij kun je voor de vergelijking denken aan een digitale foto. De foto wordt op zo een manier verpakt dat er bij het inlezen van de foto op de computer allerlei informatie wordt getoond; met welke camera de foto is gemaakt, waar de foto is gemaakt, wanneer de foto is gemaakt en naar gelang je de instellingen van het fototoestel verruimt ook bijvoorbeeld belichtingscijfers etc.

Onderwijsproducten zijn de kleinste vorm van informatiedragers. Soms is het prettiger om niet een foto per keer te tonen maar ook een album gevuld met foto’s waarbij er aan het album beperkt extra informatie wordt meegegeven. Daarmee worden de enkele foto’s informatiedragers, maar ook het fotoalbum waarin de foto zich bevindt is daarmee een informatiedrager. Zulke informatiedragers kent de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. ook, die noemen wij referentiearrangementen. Een referentiearrangementVoorbeelden van samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute. bundelt een aantal onderwijsproducten dat een relatie met elkaar heeft. Zo kan een referentiearrangementVoorbeelden van samengestelde onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute. bijvoorbeeld helpen bij het herkenbaar maken van leerroutesEen serie achtereenvolgens af te nemen onderwijsproducten doorgaans afgesloten met een kwalificerend document. Dit kan bijvoorbeeld een standaardroute zijn voor een MBO-opleiding of een onderdeel daarvan maar ook een inburgeringstraject of een oriëntatieperiode van een aantal maanden. in de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie.. Of bij het definiëren van een (deel van een) curriculum.

Het belang van eenduidige informatiedragers

Met het beschrijven van informatiedragers wordt het belangrijk te definieren welk soort informatie er mee gedragen moet worden. Om de informatiedragers voor zoveel mogelijk doeleinden te kunnen gebruiken is het van belang de wijze van beschrijven eenduidig te doen. Daarmee wordt de informatie herkenbaar voor de processen die de informatie willen gebruiken en verschilt de behandeling van de informatie niet per informatiedrager. Anders gezegd; ook al is de inhoud van een les engels totaal anders dan een les droog spuiten voor de autospuiter, de informatie die wordt beschreven in de verpakking van de lessen bestaat uit dezelfde elementen. Vergelijk maar; een foto van de Eiffeltoren in Parijs toont een totaal ander beeld dan een portret van een nieuw nichtje. Toch zijn het beide digitale foto’s en wordt van beide foto’s dezelfde informatie meegeleverd over type toestel, locatie, belichting etc.

Dit gebeurt met onderwijsproducten en referentiearrangementen ook. De elementen waar de verpakking uit bestaat worden metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit genoemd. Omwille van de uitwisselbaarheid wordt een manier van beschrijven afgesproken. Op basis van deze afspraak kunnen onderwijsproducten ook (deels) gekopieerd worden. Zo kan de basis van een "les engels" gebruikt/ gekopieerd worden voor het beschrijven van een nieuw onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. "les frans". Daarmee wordt het ook nog eens eenvoudiger om onderwijs te ontwikkelen.

In hoofdstuk 3 bespreken wij welke basisinformatie wordt verzameld, welke keuzemogelijkheden er zijn het gebruik van de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. en welke additionele informatie per keuzemogelijkheid wordt vastgelegd.

Onderwijs bouwen

Er is nog een andere noodzaak gelegen in het eenduidig beschrijven van de informatiedragers, de onderwijsproducten en referentiearrangementen. Zoals in het begin van dit hoofdstuk vermeld beschrijven de onderwijsproducten en referentiearrangementen stukjes opleiding of curriculum. Om het ontwikkelen van het onderwijs goed te ondersteunen betekent dit dat de stukjes opleiding tezamen ook moeten leiden tot voor de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. betekenisvolle verzamelingen; laten we voor het gemak even complete opleidingen of uitstroomkwalificaties nemen. Ter ondersteuning hiervan faciliteert de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. zowel het decomponeren als het componeren van opleidingen en curricula in onderwijsproducten en referentiearrangementen. Omdat de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. de onderwijsontwikkelaar in staat stelt relatief eenvoudig stukjes onderwijsaanbod te beschrijven, wordt het gemakkelijker om de variatie in aanbod te vergroten. Zo kan gemakkelijker een informatiedrager worden gedefinieerd voor bijvoorbeeld praktisch of theoretisch ingestelde deelnemers. Zonder een dergelijk instrument is het vergroten van variatie en het inzichtelijk maken van variatie binnen een opleiding of onderwijsinstelling, een grote uitdaging. Zeker wanneer er ook eisen en wensen zijn rond betaalbaarheid en organiseerbaarheid van het onderwijsaanbod. Door de juiste kenmerken te beschrijven en dat op een eenvoudige manier te ondersteunen is de gedachte dat er invulling gegeven kan worden aan flexibeler, eenduidig onderwijs dat op een betaalbare manier met de inzet van de juiste middelen kan worden georganiseerd. Met andere woorden; de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. is het antwoord voor de uitdagingen van deze tijd waar een onderwijsinstelling zich voor gesteld ziet.