Encyclopedie
Begrippenlijst

Onderhouden gegevens deelnemer in portfolio

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ondersteunt use cases

Use case:

Doel

Actueel houden van de gegevens van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. in het portfolioeen portfolio is een georganiseerde verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie bedoeld om iemands vaardigheden kennis en scholing te illustreren. Een portfolio wordt door de deelnemer zelf beheerd. Hij stelt dus zijn eigen portfolio samen. In het portfolio maakt of verzamelt een deelnemer zijn werk (ook wel producten of bewijsstukken genoemd) die op enig moment ook ter (summatieve of formatieve) beoordeling kunnen worden aangeboden. Verder kan een deelnemer zijn persoonlijke groei of ontwikkeling beschrijven en daarop reflecteren..

Beschrijving

Deze functie biedt de mogelijkheid om, bijvoorbeeld met een aantal tabbladen, de volgende gegevens te raadplegen en te wijzigen.

  • Persoonlijke gegevens
  • Gegevens ouders/verzorgers in geval van minderjarigheid
  • Onderwijsachtergrond
  • Arbeidsachtergrond
  • Stages
  • Vrijwilligerswerk
  • EVCEVC is de afkorting van Erkennen van Verworven Competenties. EVC beoogt de erkenning waardering en verdere ontwikkeling van wat een individu heeft geleerd in elke mogelijke leeromgeving: in formele omgevingen zoals op school maar ook in niet-formele of informele omgevingen zoals de werkplaats of thuis. De EVC wordt na assessment of interpretatie van kwalificerende documenten als summatief resultaat in de kernregistratie opgenomen.'s

Deze functie voorziet in het onderhouden van de deelnemergegevens in het portfolioeen portfolio is een georganiseerde verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie bedoeld om iemands vaardigheden kennis en scholing te illustreren. Een portfolio wordt door de deelnemer zelf beheerd. Hij stelt dus zijn eigen portfolio samen. In het portfolio maakt of verzamelt een deelnemer zijn werk (ook wel producten of bewijsstukken genoemd) die op enig moment ook ter (summatieve of formatieve) beoordeling kunnen worden aangeboden. Verder kan een deelnemer zijn persoonlijke groei of ontwikkeling beschrijven en daarop reflecteren..