Encyclopedie
Begrippenlijst

Monitoren voortgang

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


Op basis van informatie vanuit het primaire proces wordt de voortgang van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. gemonitord in het kader van zijn onderwijsloopbaan. De resultaten van het monitoren worden gebruikt als basis voor het adviesgesprekeen adviesgesprek is een gesprek tussen de deelnemer en zijn (leertraject)begeleider. Op basis van informatie in het begeleidingsdossier en een beoordeling van de voortgang komt de begeleider tot een geadviseerde leerroute die in het adviesgesprek besproken wordt. De uitkomst van een adviesgesprek is een gezamenlijk besluit over te nemen acties.. De begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. kan op ieder gewenst moment de stand van zaken van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. checken. Bovendien dient dit werkproces voor de begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. als voorbereiding op het te houden adviesgesprekeen adviesgesprek is een gesprek tussen de deelnemer en zijn (leertraject)begeleider. Op basis van informatie in het begeleidingsdossier en een beoordeling van de voortgang komt de begeleider tot een geadviseerde leerroute die in het adviesgesprek besproken wordt. De uitkomst van een adviesgesprek is een gezamenlijk besluit over te nemen acties. met de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..

Use case

Aanleiding

1. Periodiek:

  • Het periodiek monitoren van de voortgang van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. door de leertrajectbegeleiderBegeleider die op individueel niveau deelnemers begeleidt met betrekking tot het totale leertraject. Het gaat dan enerzijds om de begeleiding bij het formuleren van de leervraag en anderzijds bij de keuze van de juiste onderwijsproducten.
2. Signaleringen, Werkopdracht signaal aan trajectbegeleidingDe begeleiding van de deelnemer gericht op zijn leerloopbaan. Dit betreft met name het monitoren van de voortgang en de begeleiding van de deelnemer bij het maken van keuzes.:
  • Een docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider./coachBegeleider die leeractiviteiten begeleidt. of begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. (intern of extern) signaleert een concrete aanleiding om de voortgang van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. te monitoren.
  • In het primair proces wordt gesignaleerd dat de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. klaar is voor een summatief examen(onderdeel).
  • Het systeem signaleert een situatie (aanwezigheidGeregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een (enig) gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving. Wanneer hij niet aanwezig is is hij ongeoorloofd of geoorloofd afwezig., cijfers, niet accepteren van roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet., incidenten e .d.) die aanleiding is om de voortgang van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. te monitoren.
3. Verzoek:
  • een opdrachtgeverVertegenwoordiger van een bedrijf gemeente of uitkerende instanties e.d namens een groep werknemers en/of (potentiële) deelnemers./bedrijf (extern) vraagt een rapportage van deelnemers op.
  • Een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. vraagt een gesprek aan over voortgang zijn voortgang

Actoren

Doel

Het verkrijgen van een zo goed mogelijk zicht op de voortgang van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., door periodiek en n.a.v. signalen het totaal aan beschikbare informatie te interpreten en daaraan een advies te verbinden.

Beschrijving acties

Raadplegen begeleidingsdossierHet begeleidingsdossier bevat alle documenten en gegevens ter ondersteuning van het begeleidingsproces zoals een POP en een PAP gemaakte afspraken en behaalde formatieve resultaten. Het begeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het begeleidingsdossier ook het administratief dossier zorgdossier en examendossier bevindt. 
Het raadplegen van het begeleidingsdossierHet begeleidingsdossier bevat alle documenten en gegevens ter ondersteuning van het begeleidingsproces zoals een POP en een PAP gemaakte afspraken en behaalde formatieve resultaten. Het begeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het begeleidingsdossier ook het administratief dossier zorgdossier en examendossier bevindt. en andere relevante bronnen. Het gaat hier om het raadplegen van de kwalitatieve en de kwantitatieve gegevens over de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., beschikbaar gestelde gegevens in het portfolio van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. (formatieve gegevens), extern dossiers (bijvoorbeeld: evaluaties van docenten, groepsgegevens).
Analyseren van beschikbare gegevens 
Het statistisch analyseren van een aantal gegevens uit het begeleidingsdossierHet begeleidingsdossier bevat alle documenten en gegevens ter ondersteuning van het begeleidingsproces zoals een POP en een PAP gemaakte afspraken en behaalde formatieve resultaten. Het begeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het begeleidingsdossier ook het administratief dossier zorgdossier en examendossier bevindt. (het systeem berekent bijvoorbeeld aanwezigheidpercentage, afwijking van het gemiddelde, samenhang tussen ziekte en cijfers e.d.).
Raadplegen peilstok formatieve resultaten 
Middels de Werkopdracht formatieve peilstokEen instrument waarmee de groei ontwikkeling en/of voortgang van een deelnemer in zijn competenties en resultaten gemeten wordt. De formatieve peilstok geeft daarnaast ook inzicht in de mate waarin een deelnemer gereed is om examen (summatieve toets) te doen en in de geadviseerde route om daar te komen. hanteren van de formatieve peilstokEen instrument waarmee de groei ontwikkeling en/of voortgang van een deelnemer in zijn competenties en resultaten gemeten wordt. De formatieve peilstok geeft daarnaast ook inzicht in de mate waarin een deelnemer gereed is om examen (summatieve toets) te doen en in de geadviseerde route om daar te komen. om inzicht te krijgen in de vorderingen en ontwikkeling van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. De formatieve peilstokEen instrument waarmee de groei ontwikkeling en/of voortgang van een deelnemer in zijn competenties en resultaten gemeten wordt. De formatieve peilstok geeft daarnaast ook inzicht in de mate waarin een deelnemer gereed is om examen (summatieve toets) te doen en in de geadviseerde route om daar te komen. geeft ook inzicht in de mate waarin een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. gereed is om examen (summatieve toetsOnderwijsproduct dat een summatief resultaat voor de deelnemer oplevert. Summatief beoordelen heeft meestal als doel het kwalificeren of certificeren van de student. Tijdens een leertraject kan een summatieve toets zijn gepland om bijvoorbeeld tot een hoger jaar van een opleiding te worden toegelaten.) te doen, en de geadviseerde route om daar te komen.
Raadplegen peilstok summatieve resultaten 
Middels de Werkopdracht summatieve peilstokeen meting van de behaalde (summatieve) resultaten van een deelnemer die meetellen voor een diploma. Daarnaast biedt de summatieve peilstok de mogelijkheid om de resultaten van een deelnemer af te zetten tegen andere kwalificatiedossiers om te kunnen onderzoeken welke andere kwalificaties binnen bereik zijn. hanteren van de summatieve peilstokeen meting van de behaalde (summatieve) resultaten van een deelnemer die meetellen voor een diploma. Daarnaast biedt de summatieve peilstok de mogelijkheid om de resultaten van een deelnemer af te zetten tegen andere kwalificatiedossiers om te kunnen onderzoeken welke andere kwalificaties binnen bereik zijn. om inzicht te krijgen in de te behalen summatieve resultaten voor de beoogde diplomering. Bovendien biedt deze peilstok de mogelijkheid om deze resultaten af te zetten tegen andere kwalificatiedossiers.
Opvragen aanvullende informatie 
De leertrajectbegeleiding kan, indien nodig, aanvullende informatie opvragen bij collega's, praktijkbegeleiders, zorgdeskundigen enz. om een zo volledig mogelijk beeld van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. te krijgen.
Bepalen geadviseerde leerroute 
Leertrajectbegeleider meet/beoordeelt alle hierboven genoemde informatie en zet dit af tegen het POPPOP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) met leerafspraken voor de duur van de opleiding. Dit plan kan tijdens de opleiding worden bijgesteld. Een POP kan worden vastgelegd in een portfolio. en PAPPAP (Persoonlijk Activiteiteitenplan) is het vastleggen van de door de deelnemer te ondernemen activiteiten voor een bepaalde periode ter realisering van de POP. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. Op basis daarvan wordt een geadviseerde leerroute bepaald. Deze leerroute is gebaseerd op het kwalificatiedossierHet kwalificatiedossier omschrijft de kwalificaties waarop onderwijs en examens worden gebaseerd. De kwalificaties bestaan elk uit een basisdeel en een profieldeel. Een kwalificatiedossier omschrijft vaak meerdere kwalificaties; dan is er sprake van een gemeenschappelijk basisdeel. Het basis- en profieldeel beschrijven de kwalificatie-eisen waaraan een beginnende beroepsbeoefenaar moet voldoen. De instelling bepaalt zelf de inrichting van de opleiding door middel van onderwijsproducten. en/of de producten uit de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie..
Bepalen geadviseerde zorg 
De begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. stelt een advies op ten aanzien van de zorg op basis van de beschikbare informatie als daar aanleiding toe is. Dit doet de begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. eventueel in samenwerking met een team van externe specialisten (bijvoorbeeld ZAT-teams).
Plannen adviesgesprekeen adviesgesprek is een gesprek tussen de deelnemer en zijn (leertraject)begeleider. Op basis van informatie in het begeleidingsdossier en een beoordeling van de voortgang komt de begeleider tot een geadviseerde leerroute die in het adviesgesprek besproken wordt. De uitkomst van een adviesgesprek is een gezamenlijk besluit over te nemen acties. 
Er wordt middels de Werkopdracht plannen adviesgesprekeen adviesgesprek is een gesprek tussen de deelnemer en zijn (leertraject)begeleider. Op basis van informatie in het begeleidingsdossier en een beoordeling van de voortgang komt de begeleider tot een geadviseerde leerroute die in het adviesgesprek besproken wordt. De uitkomst van een adviesgesprek is een gezamenlijk besluit over te nemen acties. een adviesgesprekeen adviesgesprek is een gesprek tussen de deelnemer en zijn (leertraject)begeleider. Op basis van informatie in het begeleidingsdossier en een beoordeling van de voortgang komt de begeleider tot een geadviseerde leerroute die in het adviesgesprek besproken wordt. De uitkomst van een adviesgesprek is een gezamenlijk besluit over te nemen acties. gepland waarin o.a. de resultaten uit de monitoring met de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. worden besproken. Pas na dit gesprek zullen eventuele conclusies uit de monitoring worden verwerkt in het POPPOP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) met leerafspraken voor de duur van de opleiding. Dit plan kan tijdens de opleiding worden bijgesteld. Een POP kan worden vastgelegd in een portfolio., PAPPAP (Persoonlijk Activiteiteitenplan) is het vastleggen van de door de deelnemer te ondernemen activiteiten voor een bepaalde periode ter realisering van de POP. en/of de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden..

Resultaat

  • Totaaloverzicht van de voortgang van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., dat gebruikt wordt als basis voor het adviesgesprekeen adviesgesprek is een gesprek tussen de deelnemer en zijn (leertraject)begeleider. Op basis van informatie in het begeleidingsdossier en een beoordeling van de voortgang komt de begeleider tot een geadviseerde leerroute die in het adviesgesprek besproken wordt. De uitkomst van een adviesgesprek is een gezamenlijk besluit over te nemen acties..
  • Voorlopig advies voor de te volgen leerroute (de te formuleren (volgende) leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden.)
  • Voorlopig advies ten aanzien van zorg
  • Een gepland adviesgesprekeen adviesgesprek is een gesprek tussen de deelnemer en zijn (leertraject)begeleider. Op basis van informatie in het begeleidingsdossier en een beoordeling van de voortgang komt de begeleider tot een geadviseerde leerroute die in het adviesgesprek besproken wordt. De uitkomst van een adviesgesprek is een gezamenlijk besluit over te nemen acties.

Frequentie

Continu

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
Formatieve peilstok 1Monitoren voortgangPeilstok hanteren formatieve resultaten
Formatieve peilstok 2Monitoren voortgangBeschikbaar stellen peilstokmeting
Plannen adviesgesprekMonitoren voortgangAdviesgesprek
Signaal aan trajectbegeleidingRegistreren incidentenMonitoren voortgang
Signaal aan trajectbegeleidingRegistreren onderwijsgerelateerde houding en gedragMonitoren voortgang
Signaal aan trajectbegeleidingBeoordelen en registreren competenties en kennisMonitoren voortgang

Activiteitendiagram

width=400px

Functies

FunctieFunctiesoort
Analyseren situatie deelnemer
Raadplegen deelnemergegevens
Raadplegen formatieve peilstok
Raadplegen summatieve peilstok

Invloed assen begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft.

Variatie in leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden.

De instelling die geen flexibiliteit in leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. heeft, zal bij het monitoren alleen kijken naar de voortgang op zich: loopt alles volgens plan. Dit gebeurt op enkele en vaste momenten waarbij met name de peilstokken worden ingezet. Alleen bij afwijking op het plan leidt dit tot een gesprek. De leerpunten uit dit proces worden gebruikt om de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. te verbeteren. De instelling die de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. vanuit een richting verder helpt bij het kiezen van een specialisatie, zal op de vaste momenten dat een keuze gemaakt moet worden, de gegevens van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. monitoren en analyseren. Omdat er een beperkt aantal specialisaties zijn, is het mogelijk om op basis van de gegevens een vermoedelijk beste keuze te destilleren. Bij de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. die nog geen duidelijke leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. heeft, zal de monitoring meer ad-hoc zijn en zelfs vanuit beoordelen al getriggerd kunnen worden. Afhankelijk van de mate van zelfstandigheid van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. zal deze in meer gevallen een gesprek aanvragen (wat deze use case initieert). Omdat het aantal opties veel meer divers is, is de analyse moeilijker en zijn niet alleen de meetbare factoren zoals summatieve en formatieve resultaten van belang, maar juist ook de houding en het gedrag.

Variatie in inhoud van het aanbod

Alleen een instelling die vrije keuze in aanbod heeft, zal monitoren op signalen dat de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. niet de juiste keuze heeft gemaakt, en op signalen die helpen bij nog te maken keuzes. Dit aan de hand van bijvoorbeeld behaalde formatieve resultaten en ontvangen signalen. Het primaire proces moet deze informatie kunnen leveren omdat anders geen goede monitoring, analyse en advisering kan plaatsvinden. Bij de instelling die vaste verplichte opties heeft die in lijn met de specialisatie liggen, kan meer af met meetbare gegevens zoals analyse van verschillende competenties en resultaten. Bij een vrije keuze spelen deze factoren ook een rol, maar daar komt het beroepsbeeld van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. nog bij. Het onder- en overschatten van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. kan daarbij een extra uitdaging zijn wat meer persoonlijke begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. vraagt om tot de juiste keuzes te komen,

Variatie in vorm van het aanbod

Naarmate er meer variatie in de vorm van het aanbod mogelijk is, is het belangrijker om te blijven valideren of de gekozen vorm juist is. In lijn met de variatie in inhoud van het aanbod, is hier informatie uit het primaire proces nodig. Met name analyse van de resultaten speelt daarbij een rol: als deze afwijken kan dat indicatie voor een goede of juist slechte vorm zijn. Omdat er veel meer factoren een rol kunnen spelen, is ook veel inzicht in de houding en het gedrag van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. nodig. Feedback en reflectie van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. kan daarbij helpen.

Variatie in aanvullende behoefte

De instelling die alleen aan het wettelijk verplichte wil voldoen, heeft een goed doordacht plan opgesteld en let bij het monitoren vooral of er van dit plan wordt afgeweken en of nog steeds aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Indien dat niet meer het geval is zal het monitoren direct leiden tot een volgende actie, meest waarschijnlijk een gesprek en aanpassing van het plan.

De meer gespecialiseerde instelling voert continu monitoring uit. Het primaire proces, en dan met name formatieve beoordeling geven en het vastleggen van houding en gedrag is een contiinu proces waardoor monitoren voortgang ten aanzien van de aanvullende behoefte vrijwel geen apart proces meer is. Toch zal op regelmatige en volgens een individueel plan vastgesteld momenten formeel gekeken moeten worden of alles nog loopt. Dit is dan vooral als extra kwaliteitsslag.

De instelling die tot doel heeft overal op te letten, maar met minimale in spanning, heeft als uitgangspunt dat monitoren op vaste momenten gebeurt en verder alleen bij incidenten of afwijkende houding of gedrag. Om toch op tijd een aanvullende behoefte te kunnen deteceteren, zijn checklists en procedures aanwezig die helpen bij de analyse. Er moet wel een duidelijk signaal zijn. Bij het monitoren ligt de focus verder op de summatieve en formatieve resultaten en wordt de andere informatie gebruikt om eventueel te komen tot een advies voor aanvullende behoefte.