Encyclopedie
Begrippenlijst

Module managementinformatie

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

In de onderstaande tabel is aangegeven welke metadatavelden relevant zijn voor de module managementinformatie. De grijze velden zijn al gedefinieerd bij het inrichten van de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie., en nodig ten behoeve van de module managementinformatie. De velden onder het kopje Module managementinformatie worden ten behoeve van deze module gevuld.

Metadataveld Onderwijsproduct Referentiearrangement
Generiek
Titel X X
Code X X
Beschrijving X X
Eigenaar X X
Ontwikkelen onderwijs
Aanbieder X
Middelen X
Module onderwijslogistiekHet continue proces dat er voor zorgt dat de leervraag van de deelnemers en het aanbod aan onderwijsproducten van de instelling zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht. Uiteindelijk zorgt de onderwijslogistiek ervoor dat onderwijsproducten daadwerkelijk kunnen worden afgenomen. Het onderwijslogistieke proces bestaat uit het samenstellen van een passend arrangement voor de deelnemers (het arrangeren) het plannen van de inzet van onderwijsproducten in tijd en plaats en het vastleggen van de deelnemers om specifieke onderwijsproducten op de gereserveerde tijden en plaatsen af te nemen (het roosteren)
Personeel X
Eisen locatie X
Module begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft.
Niveau X
Module managementinformatie
Kostprijs X

Toelichting

Hieronder vindt u de toelichting van de metadatavelden die in deze module worden toegevoegd.

Metadataveld Toelichting
Kostprijs Gemiddelde kostprijsKostprijs van het product op basis van de activiteiten die door de instelling worden verricht en de kosten die worden gemaakt om het onderwijsproduct te kunnen aanbieden. (in euro’s) van het eenmalig uitvoeren van het product op basis van door de instelling ingegeven rekenregels.