Encyclopedie
Begrippenlijst

Modulariteitswizard

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Bij de ontwikkeling van de vernieuwde onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. is het verbeteren van het gebruikersgemak een primaire focus geweest. Er is derhalve goed gekeken naar de verschillende gebruiksmogelijkheden van de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. binnen een onderwijsinstelling. De gedachte is dat specifiek gebruik richting geeft aan de gegevens die worden geraadpleegd met de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie.. Iemand die de catalogus gebruikt voor de intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. wil waarschijnlijk andere gegevens bekijken dan wanneer de catalogusgegevens gebruikt moeten worden voor de onderwijslogistiekHet continue proces dat er voor zorgt dat de leervraag van de deelnemers en het aanbod aan onderwijsproducten van de instelling zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht. Uiteindelijk zorgt de onderwijslogistiek ervoor dat onderwijsproducten daadwerkelijk kunnen worden afgenomen. Het onderwijslogistieke proces bestaat uit het samenstellen van een passend arrangement voor de deelnemers (het arrangeren) het plannen van de inzet van onderwijsproducten in tijd en plaats en het vastleggen van de deelnemers om specifieke onderwijsproducten op de gereserveerde tijden en plaatsen af te nemen (het roosteren). Vanuit die verschillende gebruikersperspectieven kan worden gedefinieerd welke gegevens vastgelegd moet worden. Zo wordt altijd de juiste informatie opgenomen en geen informatie vastgelegd die niet gebruikt wordt.

Voor het geschikt maken van de onderwijsproducten in de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. is er de mogelijkheid gebruik te maken van een zogenaamde modulariteitswizard. Met behulp van de modulariteitswizard wordt een instelling stap voor stap door het proces van informatiebehoefte en vastlegging geleid en wordt bepaald welke gegevens daarbij horen. Daarnaast is de wizard in staat om dit proces op een gebruiksvriendelijke en slimme manier te ondersteunen. Dat zorgt voor een minimale administratieve last. Modulariteit staat dus garant voor het vastleggen van uitsluitend relevante informatie.

Klik op onderstaande afbeelding om met de wizard te starten. Let op, de wizard is een flash animatie en daardoor op de iPad en iPhone niet te gebruiken.Modulariteitswizard screenshot.png