Encyclopedie
Begrippenlijst

Model voor de businessarchitectuur

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

In de onderwijsvisie is een kernsystemenmodel uitgewerkt dat als basis dient voor alle ontwerpen die door triple A zijn gemaakt. Dit model beschrijft de kernsystemen. Ditzelfde model gebruiken we ook als modellen voor de businessarchitectuur. We hebben ervoor gekozen om geen model of principes uit te werken die betrekking hebben op de organisatorische inrichting of de vorm waarin het onderwijs (de producten en diensten van een instelling) wordt aangeboden. Dit is de verantwoordelijkheid van de instellingen. De keuzes van triple A met betrekking tot de architectuur leggen geen beperkingen op aan de instellingen bij het invullen van deze verantwoordelijkheid.

Hieronder zijn de kernsystemen weergegeven.

Kernsystemen, versie 1.0 2009


In dit model wordt een aantal procesgebieden onderkend:

De administratieve ondersteuning
De administratieve processen bestaan uit de kernregistratie deelnemers aangevuld met de voorziening om deze gegevens digitaal uit te wisselen en de externe verantwoording te doen.
De voorbereiding van het onderwijs
De voorbereiding van het onderwijs heeft betrekking op het logistieke proces waarin de vraag van de deelnemers, het onderwijsaanbod en de beschikbare middelen van de instelling samenkomen.
De uitvoering van het onderwijs
Dit is het primaire proces waarin de deelnemers onderwijs volgen, daarin worden begeleid, en uiteindelijk zich kwalificeren voor een beoogd diplomaKwalificerend document.. In dit proces bouwen zij hun portfolio op.
Onderwijscatalogus
In het hart van deze processen bevindt zich de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. waarin het onderwijsaanbod beschikbaar is. In alle omringende processen is deze onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. het instrument om op een flexibele manier te kunnen inschrijvenHet proces binnen de instelling dat kan leiden tot een verbintenis tussen een deelnemer of opdrachtgever en de instelling. In dat geval gaan de deelnemer/opdrachtgever en de instelling een principeovereenkomst met elkaar aan. De instelling spant zich in om de producten aan te bieden die aansluiten op de vraag van de potentiële deelnemer. De potentiële deelnemer heeft de intentie om de onderwijsproducten af te nemen., het onderwijs voor te bereiden en te begeleiden.

Dit alles rust op het ‘fundament’ van de architectuur, de verzameling principes en uitgangspunten waarop de ontwerpkeuzes zijn gebaseerd.

Dit kernsystemenmodel is nog een stap gedetailleerder uitgewerkt in een onderwijsprocesmodel waarin alle hoofdprocessen benoemd zijn.

Onderwijsprocesmodel, versie 1.0 2009


In de functionele ontwerpen van Triple A wordt elk van de hoofdprocessen die in dit procesmodel staan, verder uitgewerkt in use cases.

Wij gaan in deze beschrijving van de businessarchitectuur niet in detail in op dit procesmodel. De hoofdlijnen van dit procesmodel staan beschreven in de onderwijsvisie. De verschillende functioneel ontwerpen bevatten in de vorm van use cases vervolgens de meer gedetailleerde uitwerking van deze processen.