Encyclopedie
Begrippenlijst

Middelen in het onderwijs

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Bij het roosteren van de onderwijsproducten is het van belang om na te gaan of er voldoende onderwijscapaciteitHet geheel aan beschikbare mensen faciliteiten en middelen om onderwijs te kunnen geven. is. Dat wil zeggen dat gekeken moet worden of er bijvoorbeeld personeel, ruimte en middelen beschikbaar zijn op het gewenste moment. Zo moet bij een kortlopende activiteit, waarbij een motor gedemonteerd moet worden, de beschikbaarheid van een technisch docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider., een werkplaats en een motor geregeld zijn. Om na te gaan of dat het geval is, moet ‘gekeken’ worden in een aantal onderliggende instellingspecifieke registraties, zoals een HRM-systeem en een facilitair systeem.

De vraag van de deelnemers en de strategische planning van de onderwijsinstellingen is bepalend voor de inzet van middelen. Indien een calamiteitsituatie zich voordoet is het van belang dat middelen flexibele kunnen worden ingezet, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen korte en lange termijn oplossingen.

Middelen in het onderwijs