Encyclopedie
Begrippenlijst

Metadateren middelen

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
  • Hier worden alle middelen die nodig zijn om het onderwijs uit te voeren geregistreerd en op een zodanige manier gemetadateerd dat, gekoppeld aan onderwijs, er geroosterd kan worden.
  • Het registreren van de middelen (lokalen, docenten en andere middelen) heeft al elders plaatsgevonden. Deze functie voorziet in het toekennen van metadataMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata van een onderwijsproduct bevatten dus gegevens over het onderwijsproduct zoals de titel de omvang volgorde leerstijl complexiteit aan de geregistreerde middelen en het beschikbaar stellen van deze gegevens aan het roosterproces.


Scenario Toepasbaarheid
Rood OO
Groen OO
Blauw O
Geel OOO