Encyclopedie
Begrippenlijst

Marktontwikkeling onderwijslogistiek

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

In 2011 startte een project om vast te stellen of en zo ja in welke mate de op de markt beschikbare ICT-oplossing het geactualiseerde en verrijkte FO onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen afdekten. Hiervoor zijn pilots ingericht waarbij combinaties van een instelling en een marktpartij samenwerkten om systemen van de marktpartijen te testen. Voor het uitvoeren van de pilots is een protocol opgesteld om eenheid van uitvoering, uitwisselbaarheid en vergelijkbaarheid van gegevens te borgen. Tijdens de pilots vond volgens de richtlijnen van dit protocol kennisuitwisseling plaats. Onderdeel van dit protocol is het beoordelingskader waarmee de ‘compatabiliteit’ van de oplossing is getoetst aan het Triple A gedachtegoed.

De resultaten zijn terug te lezen in het rapport Marktontwikkeling Onderwijslogistiek, aan de hand van de structuur van het pilot protocol. De resultaten uit dit rapport zijn, waar van toepassing, ook verwerkt in het materiaal in deze wiki.

In dit document wordt geenszins een voorkeur voor marktpartijen en/of ICT-oplossingen uitgesproken. Bovendien zijn de pilots niet gericht op het beoordelen van systemen, maar op het toetsen van het FO. Daarom worden er in dit document ook geen uitspraken gedaan over de geschiktheid van de systemen.

Download de PDF