Encyclopedie
Begrippenlijst

Managementrapportages

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze functionaliteit is in de functionele ontwerpen van Triple A niet verder uitgewerkt

Onder managementrapportage wordt hier een generieke voorziening verstaan die rapportage over de grenzen van individuele systemen heen mogelijk maakt, met name als het gaat om informatie die niet direct betrekking heeft op de ondersteuning van operationele processen, maar meer op de tactische en strategische besturing en verantwoording.

Veelal zullen de individuele systemen zelf wel beschikken over rapportagevoorzieningen die direct rapporteren over de gegevens die in het betreffende systeem worden beheerd. Dit zijn vaak ook rapportages die direct de operationele processen ondersteunen. De voorziening voor managementrapportage is voor dit type rapportage niet bedoeld.

De voorziening voor managementrapportage voorziet in het volgende:

  • Het onttrekken van gegevens uit verschillende bronsystemen
  • Het verzamelen en transformeren van deze gegevens, zodanig dat ze met elkaar in verband gebracht kunnen worden en qua gebruikte sleutelwaarden en gegevensdefinities met elkaar in overeenstemming zijn
  • Het analyseren van deze gegevens om daaruit nieuwe informatie te creëren (ook wel datamining genoemd)
  • Het transformeren van deze gegevens in een structuur die effeciënt raadplegen en zoeken mogelijk maakt. Dit kan betekenen dat redundante gegevens worden opgeslagen.
  • Het rapporteren over deze gegevens op basis van standaardrapportages of ad-hoc opvragingen.

Een omgeving waarin deze voorzieningen samenkomen wordt een datawarehouse genoemd. In sommige gevallen wordt een datawarehouse aangevuld met een geavanceerde rapportageomgeving, vooral bedoeld voor ad-hoc analyses en rapportages (een zogenaamde OLAP-omgeving (On Line Analytical Processing)).