Encyclopedie
Begrippenlijst

Maken rooster

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case

Op deze use case zijn scenario's van toepassing

Op deze use case zijn scenario's van toepassing. Een scenario is een alternatieve wijze waarop de informatie over de use case gelezen en gebruikt kan worden.

Er zijn vier scenario's: rood, groen, geel en blauw. Welk scenario van toepassing is in uw organisatie is afhankelijk van een aantal uitgangspunten.

Klik hier voor meer informatie over de uitgangspunten van de verschillende scenario's.

De beschrijvingen van de use cases zijn beschreven vanuit het oogpunt van scenario 'geel'. Naast de beschrijving zijn de verschillen opgenomen van de andere scenario's, ten opzichte van het gele scenario.

In deze stap worden de arrangementen van deelnemers neergezet in een planning voor een komende periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn.. Deze planning wordt roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. genoemd. Om tot de planning te komen worden arrangementen en/of onderwijsproducten en middelen gekoppeld. Zo wordt duidelijk welk onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. door wie, waar en wanneer uitgevoerd wordt en van welke deelnemers wordt verwacht dat zij dat product volgen.

Deze use case is het eerste onderdeel in de roostercyclus:

 1. Maken roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. (voorafgaand aan roosterperiode)
 2. Individueel aanvullen roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. (gedurende roosterperiode)
 3. Controle realisatie roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. (na roosterperiode)

De toepassing van deze use case is afhankelijk van een groot aantal keuzes die gemaakt kunnen worden door de instelling zelf.

Voorbeelden:

 • Is de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. altijd een bepaalde tijd aanwezig (bijv. 09.00 tot 16.00 of 08.00 tot 13.00)?
 • Plannen we het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. geheel vol of laten we ruimte voor ad hoc invulling?
 • Kiezen we ervoor deelnemers te raadplegen voordat een roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. definitief wordt?
 • Is in een arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. beschreven welke onderwijsproducten uit de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. in welke volgorde en periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. moeten worden uitgevoerd of wordt hier meer ruimte voor geboden?
 • Maken we voor alle onderdelen van de instelling tegelijkertijd een nieuw roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.?

Daarnaast moet er een keuze door de instelling worden gemaakt voor:

 • Controle realisatie roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. (na roosterperiode).
 • Periode waarvoor roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. gemaakt wordt, bijvoorbeeld 1 dag, 10 weken of heel jaar.
 • Frequentie van het maken van een nieuw roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet., bijvoorbeeld elke dag, elke 10 weken of 1 keer per jaar.
 • Het tijdstip waarop een roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. definitief wordt voorafgaande aan de ingangsdatum ervan, bijvoorbeeld 1 week voor start moet een roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. zijn vastgesteld.
 • Het uitgangspunt bij het beschrijven van de activiteiten is dat we nog geen keuzes gemaakt hebben. De use case moet alle mogelijk scenario’s afdekken. Het voordeel is dat het maximale flexibiliteit aan de onderwijsinstelling biedt, omdat de definitieve inrichtingskeuze in een onderwijsinstelling pas bij invoering hoeft te worden gemaakt.

Use case

Aanleiding

Periodiek (zie inleiding: b.v. iedere 10 weken) zal er in opdracht van het management van een instelling een compleet nieuw roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. worden gemaakt. Dit is het perioderooster voor de eerstvolgende periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn.. Waar instelling staat kan ook een deel van de instelling worden gelezen.

of
Door een ernstig uitvoeringsprobleem (vanuit de use case Oplossen Calamiteit). Er zal een nieuw roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. voor het restant van de huidige periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. gemaakt moeten worden.
of
Door een massale afwijzing van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. door leerlingen (vanuit de use case Monitoren acceptatie deelnemersrooster). Er zal een nieuw roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. voor (een deel) van de deelnemers gemaakt moeten worden.

Actoren

Doel

We maken een roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. om de vraag naar onderwijsproducten van deelnemers en het aanbod daarvan door de instelling op elkaar af te stemmen. We zoeken daarbij een balans tussen deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.-, onderwijs- en bedrijfseconomische belangen.

Beschrijving acties

Een aantal beheersacties moeten vooraf zijn uitgevoerd. De frequentie hiervan zal laag zijn (bijvoorbeeld 1x per jaar).

Beheren regels 
De RM vraagt aan de MO om onderwijsregels en aan de MB om bedrijfsvoeringregels.
 • Voorbeelden van onderwijsregels zijn, maximaal 8 lesuren per dag of 3 tussenuren per week voor een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., maximaal 1 afwijzing van een onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. uit een arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., geen leervakken na het 8e uur, altijd bevoegde docenten.
 • Voorbeelden van bedrijfsvoeringregels zijn, maximaal 8 lesuren per docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider. per dag, praktijklokaal koken alleen op maandag, iedere docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider. moet voor minimaal 50% worden ingeroosterd, een onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. mag alleen worden aangeboden bij een minimale inschrijving van 5 deelnemers.
 • Een andere voorbeeld van relevante regels zijn de normen voor onderwijstijdOnderwijstijd bestaat uit begeleide onderwijstijd (BOT) en beroepspraktijkvorming (BPV). Onderdelen die niet vallen onder onderwijstijd zijn bijvoorbeeld: huiswerk en andere onderwijsactiviteiten. Met betrekking tot de onderwijstijd zijn in de wet normen vastgelegd: WEB 7.2.7 lid 3. Deze wettelijke normen bepalen dat er een minimale hoeveel begeleide onderwijstijd (BOT) en BPV moet worden aangeboden over de gehele duur van de opleiding. Per opleiding kan de instelling bepalen hoe deze onderwijstijd over de jaren of perioden van een opleiding wordt verdeeld.. Het onderwijsaanbod moet zodanig zijn dat aan de normen voor begeleide onderwijstijdOnderwijstijd onder begeleiding van een bevoegd docent. (BOT) en BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages. wordt voldoen.
 • Als de RM de regels krijgt, controleert hij deze op volledigheid, correctheid, realseerbaarheid en of de regels gezamenlijk niet in conflict zijn en koppelt het resultaat terug aan de MO en MB. In overleg worden de mogelijke problemen opgelost en de regels vastgesteld en vastgelegd in de roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. door de OP.
Beheren weegfactoren 
Na het vaststellen en vastleggen van de regels moeten weegfactoren bepaald worden over de relatieve zwaarte van een regelEen regel of beslisregel (= businessrule) is een volgens een geformaliseerde syntax vastgelegde randvoorwaarde in het roosteringsproces.. De zwaarte van een regelEen regel of beslisregel (= businessrule) is een volgens een geformaliseerde syntax vastgelegde randvoorwaarde in het roosteringsproces. heeft direct effect op de uitkomst van een roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.. De machine levert een top-x van roosters op met diagnoserapporten (x is bijvoorbeeld 5). De regels met de weegfactor bepalen de kwaliteitvolgorde van de opgeleverde roosters.
 • De MO en MB zullen over de zwaarte van de regels met elkaar moeten onderhandelen. De RM kan dit proces begeleiden. Als de weegfactoren zijn vastgesteld zal de OP ze vastleggen in de machine.
Beheren overige instellingen 
De OP zal de overige instellingen, zoals inhoud en layout van het diagnoserapportIn het diagnoserapport staat beschreven aan welke regels in een bepaald roostervoorstel niet wordt voldaan en wat de reden hiervoor is. Daarnaast wordt duidelijk welke (deel)arrangementen eventueel niet gepland kunnen worden en welke middelen een knelpunt zijn., aantal te bewaren top-x roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. etc. in de roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. vastleggen. Hij doet daartoe voorstellen die door de organisatie moeten worden gefiatteerd.
Communicatie peildatum 
Voorafgaande aan het laten draaien van machine worden alle betrokkenen geïnformeerd (via moderne communicatie middelen) over de startdatum van het maken van een nieuw roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet., zodat iedereen weet wanneer de arrangementen gereed moeten zijn.
Uitvoeren controles 
De OP zal voordat hij de roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. start nog controleren of voor alle ingeschreven deelnemers een arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. is gespecificeerd. Als dit niet het geval is wordt de RM op de hoogte gesteld en deze zal in overleg met de MO en MB bepalen welke oplossingsrichting bewandeld wordt. Te denken valt aan het tijdelijk stopzetten van het roosterproces. Begeleiders en arrangeurs krijgen x dagen de tijd. Ook kan het roosterproces gewoon doorgaan. Met de betreffende individuele deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. worden afspraken gemaakt over wat er wordt gedaan met hun arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan..
Vullen roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. 
De arrangementen van de deelnemers en de beschikbaar gestelde middelen worden door de OP opgehaald en in de database van de roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. opgeslagen. Hiermee worden de beschikbare middelen en opgevoerde arrangementen bevroren gedurende het roosterproces. Veranderingen in arrangementen of middelen die gedurende het roosteren worden aangebracht in de productieomgevingOmgeving waarin de informatiesystemen functioneren die leidend zijn voor de bedrijfsvoering en het primaire proces. In het specifieke geval van de roosteromgeving wordt een geaccepteerd roostervoorstel in de productieomgeving gezet waardoor het een actueel rooster wordt voor de eerstvolgende periode. Hierdoor wordt beslag gelegd op de benodigde middelen en worden eventuele wijzigingen vanuit de simulatie in de regels middelen of arrangementen overgenomen., worden niet meegenomen in de lopende roostercyclus. Deze veranderingen worden zichtbaar in de use case Effectueren roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet..
Opstellen roostervoorstellen 
De roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. wordt gestart. De machine zal voortdurend de x beste roostervoorstellen en bijbehorende diagnoserapporten beschikbaar stellen. Zichtbaar is hoeveel roosters er zijn doorgerekend en wanneer de laatste verandering in de top x heeft plaats gevonden. Daarmee is er inzicht in de voortgang van de ‘run’.
Beoordelen roostervoorstellen 
De roostervoorstellen en de bijbehorende diagnoserapporten worden door de RM geanalyseerd. De voorstellen en de analyse worden overlegd met de MO en MB. De roostervoorstellen zullen door de MO worden beoordeeld met oog voor de belangen van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. en de kwaliteit van het onderwijs. De MB zal de belangen van de docenten en de bedrijfseconomische belangen mee laten wegen in zijn oordeel. De MO en de MB kunnen (indien gewenst) overleggen met individuele deelnemers en/of begeleiders en docenten.
Alleen in het ideale geval zal het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. meteen geaccepteerd worden. Indien er geen geschikt roostervoorstel bij zit, kunnen er aanpassingen in de vraag (arrangementen) en het aanbod (middelen en regels) worden gedaan om te simulerenRoostervoorstellen maken met aanpassingen in de arrangementen beschikbare middelen regels en/of andere parameters om te komen tot een acceptabel rooster. De managers onderwijs en bedrijfsvoering beslissen wat er in de simulatie wordt aangepast. Er kunnen aanpassingen worden gedaan in de regels en er kan worden gesimuleerd met extra of andere middelen. Ook arrangementen kunnen worden aangepast. in de roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt.. Als er gebruik wordt gemaakt van een fictief middel, is het uitgangspunt dat dit fictieve middel voor aanvang van de start van een periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. is gerealiseerd. Deze simulatie levert nieuwe roostervoorstellen en de bijbehorende diagnoserapporten op. Opnieuw worden de roostervoorstellen en diagnoserapporten geanalyseerd, besproken en beoordeeld.
Vaststellen roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. 
Uiteindelijk zal er, mogelijk gedwongen door de tijd, besloten worden met roostervoorstel en het bijbehorende diagnoserapportIn het diagnoserapport staat beschreven aan welke regels in een bepaald roostervoorstel niet wordt voldaan en wat de reden hiervoor is. Daarnaast wordt duidelijk welke (deel)arrangementen eventueel niet gepland kunnen worden en welke middelen een knelpunt zijn. akkoord te gaan. Dit is het perioderooster voor de komende periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn.. Er gaat een signaal naar de use case Effectueren roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet..

Invloed van scenario's

 Scenario Geel
SamenvattingHet roosterproces wordt ondersteund door een ‘roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt.’. Een dergelijke machine maakt gebruik van bedrijfsregels en onderwijsregels om een zo optimaal mogelijk roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. te maken binnen de beschikbare middelen. Het is mogelijk verschillende alternatieven naast elkaar te zetten, en tegen elkaar af te wegen. Ook kan bekeken worden of uitbreiding of een andere inzet van middelen een oplossing voor knelpunten in het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. is. In dat geval wordt er geroosterd met ‘fictieve middelen’, middelen die nu niet beschikbaar zijn maar zo mogelijk wel beschikbaar kunnen komen.
PersoneelOp basis van de input uit de front office voert de roostermaker het roosterproces uit. De roostermaker is in staat de instellingen van de roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. aan te passen. In het geval dat arrangementen moeten worden aangepast dient de arrangeurpersoon die binnen de instelling de arrangementen voor een bepaalde groep deelnemers opstelt. geraadpleegd te worden. De managers onderwijs en bedrijfsvoering stellen de kaders voor het roosterproces en nemen besluiten.
StructuurDe arrangeurpersoon die binnen de instelling de arrangementen voor een bepaalde groep deelnemers opstelt. levert de informatie.

De managers onderwijs en bedrijfsvoering stellen kaders (tbv de instelling, roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt.) De roostermaker faciliteert/ voert uit

De managers onderwijs en bedrijfsvoering stellen het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. uiteindelijk vast.
 Scenario Rood
SamenvattingIn het rode scenario is het team verantwoordelijk voor het maken van een planning voor de uitvoering van het onderwijs waarin de vraag van de deelnemers (vastgelegd in de arrangementen) zo goed mogelijk wordt gehonoreerd binnen middelen die het team tot zijn beschikking heeft. Elk team maakt zijn eigen roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.. Gezien de kleinschaligheid van de teams die voor het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. verantwoordelijk zijn, wordt de roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. vooral gebruikt om knelpunten op te lossen en de vrije ruimte te roosteren.
PersoneelHet basisrooster wordt op basis van aanbodkeuze opgezet door een teamlid (roostermaker). Dit teamlid is in staat (met behulp van een systeem) een optimale keuze te maken tussen beschikbare middelen en onderwijsaanbod.
StructuurBinnen door de centrale organisatie vastgestelde kaders en beschikbaar gestelde middelen is het op- en vaststellen van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. een teamverantwoordelijkheid.
 Scenario Groen
SamenvattingIn het groene scenario wordt het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. gemaakt voor een totale branche, verzameling van opleidingen of een gebouw, waarin collectief wordt geroosterd. De arrangementen van de deelnemers zijn weliswaar in zekere mate gestandaardiseerd, maar kunnen wel betrekking hebben op de diversiteit aan onderwijsproducten die binnen een hele branche, verzameling opleidingen of gebouw wordt aangeboden. Het roosterproces wordt ondersteund door een roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt..
PersoneelDe roostermaker is in staat de ‘roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt.’ te bedienen en waar nodig de in stellingen van de onderwijs- en bedrijfsvoeringregels aan te passen.
StructuurDe roostermaker (wel of niet binnen een team) is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het conceptrooster. In samenspraak met de arrangeurpersoon die binnen de instelling de arrangementen voor een bepaalde groep deelnemers opstelt., de manager bedrijfsvoeringDe manager bedrijfsvoering is een lijnmanager die verantwoordelijk is voor (een deel van) de bedrijfsvoeringsprocessen bijvoorbeeld financieel beheer personeel en organisatie etc. en de manager onderwijsEen lijnmanager die verantwoordelijk is voor een deel van het primair proces. Bijvoorbeeld: teamleider branchedirecteur sectordirecteur. worden eventuele simulaties uitgevoerd.

De manager onderwijsEen lijnmanager die verantwoordelijk is voor een deel van het primair proces. Bijvoorbeeld: teamleider branchedirecteur sectordirecteur. is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.. De manager bedrijfsvoeringDe manager bedrijfsvoering is een lijnmanager die verantwoordelijk is voor (een deel van) de bedrijfsvoeringsprocessen bijvoorbeeld financieel beheer personeel en organisatie etc. is verantwoordelijk voor de bedrijfseconomische kaders.

Het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. wordt door beide managers vastgesteld.
 Scenario Blauw
SamenvattingIn het blauwe scenario is het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. relatief vast. Afhankelijk van de mate waarin centraal wordt geroosterd en wordt gestreefd naar optimalisering van middeleninzet, wordt hierbij gebruik gemaakt van een roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt. om deze optimalisatie te realiseren.
PersoneelDe roostermaker is in staat de ‘roostermachineDe roostermachine is een systeem dat op basis van alle arrangementen de beschikbare middelen en de onderwijs- en bedrijfsregels een top x (bijvoorbeeld een top vijf) van roostervoorstellen maakt.’ te bedienen en waar nodig de instellingen van de onderwijs- en bedrijfsvoeringregels aan te passen.
StructuurDe roostermaker (wel of niet binnen een team) is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het conceptrooster. In samenspraak met de arrangeurpersoon die binnen de instelling de arrangementen voor een bepaalde groep deelnemers opstelt., de manager bedrijfsvoeringDe manager bedrijfsvoering is een lijnmanager die verantwoordelijk is voor (een deel van) de bedrijfsvoeringsprocessen bijvoorbeeld financieel beheer personeel en organisatie etc. en de manager onderwijsEen lijnmanager die verantwoordelijk is voor een deel van het primair proces. Bijvoorbeeld: teamleider branchedirecteur sectordirecteur. worden eventuele simulaties uitgevoerd.

De manager onderwijsEen lijnmanager die verantwoordelijk is voor een deel van het primair proces. Bijvoorbeeld: teamleider branchedirecteur sectordirecteur. is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.. De manager bedrijfsvoeringDe manager bedrijfsvoering is een lijnmanager die verantwoordelijk is voor (een deel van) de bedrijfsvoeringsprocessen bijvoorbeeld financieel beheer personeel en organisatie etc. is verantwoordelijk voor de bedrijfseconomische kaders.

Het roorter wordt door beide managers vastgesteld.

Resultaat

 • Een goedgekeurd perioderooster voor een vastgestelde periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. met indien van toepassing de toezegging om de voorgestelde aanpassingen te realiseren.

Frequentie

Het gehele proces vindt in ieder geval plaats voor iedere nieuwe roosterperiode. De instelling bepaalt de frequentie hiervan zelf. Deze zal variëren van 1x per jaar tot 1x per dag.` Daarnaast kunnen de use cases Oplossen calamiteit en Monitoren acceptatie deelnemersrooster de frequentie verhogen.

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
Effectueren rooster (Werkopdracht)Maken roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.Effectueren rooster
Opnieuw roosteren vanwege calamiteitOplossen calamiteitMaken roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.
Opnieuw roosteren vanwege roosterafwijzingMonitoren acceptatie deelnemersroosterMaken roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.
Raadplegen onderwijscatalogus (Werkopdracht)Maken roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.Raadplegen onderwijscatalogus

Activiteitendiagram

width=400px

Functies

FunctieFunctiesoort
Beheren overige instellingen
Beheren regels
Fictief aanpassen arrangementen
Fictief middelen activeren
Opstellen roostervoorstellen
Vullen roostermachine