Encyclopedie
Begrippenlijst

Maken rapportage

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ondersteunt use cases

Use case:

Doel

Een rapport(age) die voldoet aan de gestelde eisen van het contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring). of de informatievraag.

Functiesoort

Interactief

Beschrijving

De gegevens uit een rapportagegegevensset kunnen worden verwerkt tot een overzichtelijke rapportage door het aanpassen van de layout, het laten genereren van grafieken en het toevoegen van tekst en plaatjes. Het resultaat kan als rapportage worden opgeslagen en de lay-out en gegevensbewerkingen kunnen als sjabloonDe mal volgens welke een document gegenereerd dient te worden. Een sjabloon bestaat uit de structuur van het document bestaande uit vaste tekst en sjabloonvelden. De vaste tekst is voor elk document van dit type gelijk en de sjabloonvelden zijn velden die worden gevuld met gegevens die zijn aangeleverd bij de documentaanvraag of uit het systeem kunnen worden geselecteerd. worden opgeslagen.

Beschrijving interactieve functionaliteit


Gebruikersinterface

Een scherm waarin de lay-out van de rapportage kan worden bepaald.

Functionaliteit:

  • het selecteren van een rapportagegegevensset (1)
  • het maken van de lay-out van de rapportage (3)
  • het genereren van grafieken
  • het toevoegen van tekst en plaatjes
  • het opslaan van de lay-out, rapportagegegevenssetselectie en gegevensbewerkingen als rapportagesjabloon (4)
  • het bewerken van een zelf te definiëren omschrijving bij het rapportagesjabloon (5)
  • het resultaat opslaan als rapportage (6)

Controles door ICT-systeem

Controles bij interface-element 5:

  • naam lay-out moet voldoen aan format
  • naam lay-out mag nog niet voorkomen

Acties door ICT-systeem

Acties bij interface-element: n.v.t.

Gegevens


Toeleveren opdrachtgevers en ad hoc rapportages

De gegevens zijn afhankelijk van de gegevensset in het contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring). of van de gestelde informatievraag en deze gegevens kunnen per contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring). danwel informatievraag verschillend zijn.

Toelevering inburgering

De voor het Keurmerk Inburgeren te verwerken gegevens wisselen. De gegevensset is gedocumenteerd in de Handleiding Keurmerk Inburgering (zie Gegevens Keurmerk Inburgeren.) Deze wordt steeds weer vernieuwd.


Opmerkingen

Afstemming of integratie met andere functies

Deze functie kan samen met de functies maken KRDKernregistratie deelnemers-rapportagegegevensset en bewerken rapportagegegevens (en de bijbehorende beheer functies) gebruikt worden voor het uitvoeren van use cases waarin rapportages gemaakt worden. Het is voor de efficiëntie van de uitvoering van de use cases belangrijk dat deze functies op elkaar afgestemd of geïntegreerd worden ontwikkeld. Het moet mogelijk zijn om gegevens toe te voegen aan de rapportage, zodanig dat de stappen voor het maken van een rapportage niet opnieuw uitgevoerd hoeven te worden. Dit vergt bijvoorbeeld dat bewerkingen op gegevens vastgelegd kunnen worden in plaats van dat ze volledig handmatig zijn.