Encyclopedie
Begrippenlijst

Maken KRD rapportagegegevensset

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ondersteunt use cases

Use case:

Doel

Gegevens uit de kernregistratie deelnemers beschikbaar maken voor verwerking in een rapportage.

Functiesoort

Interactief

Beschrijving

Met deze functie kan een (rapportagegegevensset)sjabloonDe mal volgens welke een document gegenereerd dient te worden. Een sjabloon bestaat uit de structuur van het document bestaande uit vaste tekst en sjabloonvelden. De vaste tekst is voor elk document van dit type gelijk en de sjabloonvelden zijn velden die worden gevuld met gegevens die zijn aangeleverd bij de documentaanvraag of uit het systeem kunnen worden geselecteerd. gemaakt worden op basis waarvan het systeem een set gegevens uit de KRDKernregistratie deelnemers kan verzamelen. De gegevens kunnen vervolgens worden verzameld op basis van het sjabloonDe mal volgens welke een document gegenereerd dient te worden. Een sjabloon bestaat uit de structuur van het document bestaande uit vaste tekst en sjabloonvelden. De vaste tekst is voor elk document van dit type gelijk en de sjabloonvelden zijn velden die worden gevuld met gegevens die zijn aangeleverd bij de documentaanvraag of uit het systeem kunnen worden geselecteerd..

Beschrijving interactieve functionaliteit


Gebruikersinterface

Een scherm waarin je een rapportagegegevenssetsjabloon kan samenstellen op basis van alle gegevens in de kernregistratie deelnemers.

Functionaliteit:

 • het kunnen selecteren van in de KRDKernregistratie deelnemers beschikbare gegevens(eenheden) (1)
 • het toekennen van een naam aan het sjabloonDe mal volgens welke een document gegenereerd dient te worden. Een sjabloon bestaat uit de structuur van het document bestaande uit vaste tekst en sjabloonvelden. De vaste tekst is voor elk document van dit type gelijk en de sjabloonvelden zijn velden die worden gevuld met gegevens die zijn aangeleverd bij de documentaanvraag of uit het systeem kunnen worden geselecteerd. (2)
 • het opslaan van het sjabloonDe mal volgens welke een document gegenereerd dient te worden. Een sjabloon bestaat uit de structuur van het document bestaande uit vaste tekst en sjabloonvelden. De vaste tekst is voor elk document van dit type gelijk en de sjabloonvelden zijn velden die worden gevuld met gegevens die zijn aangeleverd bij de documentaanvraag of uit het systeem kunnen worden geselecteerd. (3)
 • het beschikbaar stellen van het sjabloonDe mal volgens welke een document gegenereerd dient te worden. Een sjabloon bestaat uit de structuur van het document bestaande uit vaste tekst en sjabloonvelden. De vaste tekst is voor elk document van dit type gelijk en de sjabloonvelden zijn velden die worden gevuld met gegevens die zijn aangeleverd bij de documentaanvraag of uit het systeem kunnen worden geselecteerd. aan een gebruiker of gebruikersgroep
 • het ophalen van gegevens uit de KRDKernregistratie deelnemers o.b.v. het sjabloonDe mal volgens welke een document gegenereerd dient te worden. Een sjabloon bestaat uit de structuur van het document bestaande uit vaste tekst en sjabloonvelden. De vaste tekst is voor elk document van dit type gelijk en de sjabloonvelden zijn velden die worden gevuld met gegevens die zijn aangeleverd bij de documentaanvraag of uit het systeem kunnen worden geselecteerd., en opslaan in verschillende bestandsformaten (is gegevenssetsjabloon)

Het op kunnen slaan in verschillende formaten dient voor het scheppen van de mogelijkheid om de gegevens te verwerken in meer dan één applicatie (beperking afhankelijkheden).

Controles door ICT-systeem

Controles bij interface-element 2:

 • naam moet voldoen aan format
 • systeem moet melding geven bij een reeds bestaande naam

Controles bij interface-element 3:

 • er moet een naam aan het sjabloonDe mal volgens welke een document gegenereerd dient te worden. Een sjabloon bestaat uit de structuur van het document bestaande uit vaste tekst en sjabloonvelden. De vaste tekst is voor elk document van dit type gelijk en de sjabloonvelden zijn velden die worden gevuld met gegevens die zijn aangeleverd bij de documentaanvraag of uit het systeem kunnen worden geselecteerd. zijn toegekend (anders om vragen)

Acties door ICT-systeem

Acties bij interface-element 1:

 • Als selectie van gegevenseenheden heeft plaatsgevonden, weergeven:
 • het sjabloonDe mal volgens welke een document gegenereerd dient te worden. Een sjabloon bestaat uit de structuur van het document bestaande uit vaste tekst en sjabloonvelden. De vaste tekst is voor elk document van dit type gelijk en de sjabloonvelden zijn velden die worden gevuld met gegevens die zijn aangeleverd bij de documentaanvraag of uit het systeem kunnen worden geselecteerd. met voorbeelden van de geselecteerde gegevens

Acties bij interface-element 2:

 • Als het kenmerk voorkomt moet het systeem een melding doen en vragen of de reeds bestaande sjabloonDe mal volgens welke een document gegenereerd dient te worden. Een sjabloon bestaat uit de structuur van het document bestaande uit vaste tekst en sjabloonvelden. De vaste tekst is voor elk document van dit type gelijk en de sjabloonvelden zijn velden die worden gevuld met gegevens die zijn aangeleverd bij de documentaanvraag of uit het systeem kunnen worden geselecteerd. gebruikt moet worden.

Gegevens


Toeleveren opdrachtgevers en ad hoc rapportages

De gegevens zijn afhankelijk van de gegevensset in het contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring). of van de gestelde informatievraag en deze gegevens kunnen per contractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een externe partij omtrent het leveren van onderwijsproducten (scholing, opleiding of werkervaring). danwel informatievraag verschillend zijn.

Toelevering inburgering

De voor het Keurmerk Inburgeren te verwerken gegevens wisselen. De gegevensset is gedocumenteerd in de Handleiding Keurmerk Inburgering (zie gegevens keurmerk inburgerenKeurmerk Inburgeren is een kwaliteitsborging ten behoeve van de inburgeraar bij de aanbieders van de inburgeringscursussen en cursussen die inburgeraars opleiden voor het inburgeringsexamen of staatsexamen NT2..) Deze wordt steeds weer vernieuwd.