Encyclopedie
Begrippenlijst

Leerroutes

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een serie achtereenvolgens af te nemen onderwijsproducten doorgaans afgesloten met een kwalificerend documentEen formeel document waaruit blijkt dat een deelnemer aan de kwalificatie-eisen heeft voldaan. Dit kan een diploma zijn, of een certificaat voor een onderdeel van een kwalificatie of keuzedeel waaraan bij of krachtens een AMvB een certificaat is verbonden.. Dit kan bijvoorbeeld een standaardroute zijn voor een MBO-opleiding of een onderdeel daarvan maar ook een inburgeringstraject of een oriëntatieperiode van een aantal maanden.


Pagina's gerelateerd aan dit begrip