Encyclopedie
Begrippenlijst

Kernregistraties

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De kernregistraties zijn de belangrijkste administratieve systemen binnen de instelling. Kernregistraties vervullen drie functies, namelijk:

Het beheren van een afgebakende verzameling administratieve gegevens 
Elke kernregistratie is eigenaar van, en verantwoordelijk voor een goed gedefinieerde verzameling kerngegevens. De kernregistratie voorziet in een betrouwbare vastlegging en bewaakt de integriteit van deze gegevens. De kernregistratie is voor deze gegevens de bronregistratie. Mutaties worden altijd in deze bronadministratie doorgevoerd en van daaruit eventueel verspreid of beschikbaar gesteld.
Het ondersteunen van de bijbehorende administratieve processen 
Rondom een kernregistratie is binnen een instelling een aantal administratieve processen ingericht, zoals bijvoorbeeld het proces van inschrijvenHet proces binnen de instelling dat kan leiden tot een verbintenis tussen een deelnemer of opdrachtgever en de instelling. In dat geval gaan de deelnemer/opdrachtgever en de instelling een principeovereenkomst met elkaar aan. De instelling spant zich in om de producten aan te bieden die aansluiten op de vraag van de potentiële deelnemer. De potentiële deelnemer heeft de intentie om de onderwijsproducten af te nemen. van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., in dienst nemen van een medewerker of het aanschaffen of afstoten van middelen. Een kernregistratie ondersteunt deze administratieve processen die nauw samenhangen met de kernregistratie zelf.
Het beschikbaar stellen van de gegevens met name ten behoeve van het onderwijslogistieke proces
Naast de ondersteuning van de administratieve processen rondom de kernregistratie zelf, zijn de kernregistraties de brongegevens waaruit in andere processen kan worden geput. Het is met name belangrijk dat het onderwijslogistieke proces de gegevens kan betrekken van de kernregistratie en niet van een kopie of tweede omgeving. In sommige gevallen ontstaat er vanuit het onderwijslogistieke proces een mutatie die weer in de kernregistratie moet worden doorgevoerd, bijvoorbeeld het reserveren van een middel.
Om dit mogelijk te maken leveren de kernregistraties services die het voor andere systemen mogelijk maken de gegevens te raadplegen, mutaties aan te leveren of specifieke functionaliteiten te gebruiken zoals controles of het in gang zetten van een administratief proces.

Er worden zes kernregistraties onderscheiden.

  • Deelnemers
  • Personeel
  • Middelen
  • Relaties
  • Financiën
  • Educatieve content

De kernregistraties worden op de volgende pagina's kort beschreven. Tevens wordt in de kader aangegeven of Triple A de functionaliteit heeft uitgewerkt in een fuctioneel ontwerp of niet.